Templombúcsú Nagyboldogasszony tiszteletére Szilágysomlyón

2016. augusztus 15-én, hétfőn tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt szilágysomlyói plébániatemplom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bodor Zoltán tasnádi plébános lesz.