Templombúcsú Nagyvárad-Újvároson

2017. június 27-én, kedden tartják a Szent László tiszteletére szentelt nagyvárad-újvárosi templom búcsúünnepét. A 18.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Fazakas Z. Márton O.Praem. csornai premontrei apát.