Templombúcsúk az egyházmegyében

– 2017. június 24-én, szombatonSzilágyszentkirályon tartanak templombúcsút. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Maskara János berettyószéplaki plébános.

– 2017. június 25-én, vasárnap,a tenkei plébániatemplom búcsúján Varga Sándor biharpüspöki plébános 12.00 órakor mutat be szentmisét.

– 2017. június 25-én, vasárnaptartják az almásfegyverneki plébániatemplom búcsúját is. A 12.00 órakor tartandó szentmise szónoka Balázs Ferenc marosvásárhelyi plébános lesz.