Váradszőllősi Zenei Estek

2019. október 4-én, pénteken 19.00 órakor folytatódik a Váradszőllősi Zenei Estek című programsorozat idei évada. Az est meghívott előadója Sárosi Dániel debreceni orgonaművész.

Sárosi Dániela budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona szakán szerzett orgonaművész-tanári oklevelet, Pálúr János és Ruppert István növendékeként. Budapesti tanulmányaival párhuzamosan a Freiburgi Zeneakadémia hallgatója lett, ahol 2005-ben orgonaművészi diplomát kapott Szathmáry Zsigmond mesterosztályában.

Ezt követően a freiburgi intézmény szólista-osztályában végzett Martin Schmeding szakmai irányításával.

Orgonaművészként rendszeresen koncertezik különböző templomokban és hangversenytermekben. Ezek közül kiemelkednek a budapesti Zeneakadémián, a Szent István Bazilikában, a Deák téri Evangélikus templomban, valamint Kolozsvárott, Freiburgban, Kölnben, Dortmundban és Trierben rendezett hangversenyei.

Jelenleg a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem orgonatanára. A Debreceni Református Kollégium Kántusának orgonistája, valamint a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója.

PROGRAM

Paul Hindemith (1895-1963): 2. orgonaszonáta

Gárdonyi Zoltán (1906-1986):Jászói legenda

Gárdonyi Zsolt (1946-): Tíz korálimprovizáció

– Nun bitten wir den heiligen Geist

– Heilger Geist, du Tröster mein

– Es ist das Heil uns kommen her

– Gott des Himmels und der Erden

– Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

– In dir ist Freude

– Wie schön leuchtet der Morgenstern

– Ihr lieben Christen, freut euch nun

– Vom Himmel hoch, da komm ich her

Gárdonyi Zsolt:Meditáció “Úr Isten, te tarts meg minket”

Gárdonyi Zsolt:Lift High the Cross

A rendezvénysorozat szervezője a Nagyvárad-Szöllősi Római Katolikus Plébánia, főtámogatója pedig Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. További támogatók:Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Váradhegyfoki Premontrei Prépostság, Mária Rádió Erdély, Nagyvárad – Olaszi (Barátok) Plébánia, Nagyvárad- Újvárosi Szt. László Plébánia, Nagyvárad- Újvárosi Református Gyülekezet, Nagyvárad- Szt. József Plébánia, Nagyvárad-Rét Református Gyülekezet, Nagyvárad – Olaszi Református Gyülekezet,  Braun László ( Borász), valamint a magukat megnevezni nem akaró magánszemélyek.

A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak a szervezők.