Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2017. február 21-én, keddenBoldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 106. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért. Az esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgálta a Püspöki Hivatalhoz beérkezett felterjesztéseket és kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Madarász Klára, az értarcsai egyházközség híve, akinek hűséges szolgálatáért, a hit melletti kiállásáért ítélte oda az egyházmegye ezt a kitüntetést. Ez az esemény jó alkalom arra is, hogy együtt imádkozzunk mindazokért, akik névtelenül, de értékes jelenlétükkel, szolgálatukkal áldozatot hoznak egyházközségeinkért.