Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2021. február 21-én, vasárnapBoldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 110. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. Az egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért, a szertartás végén pedig átadásra kerül a 2012-ben alapított,A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem.