Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2016. február 21-én, vasárnap Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 105. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkel és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért. Az esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgálta a Püspöki Hivatalhoz beérkezett felterjesztéseket és kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Simori Gábor, a sülelmedi (Máramaros megye) egyházközség híve.