Vizită canonică la Tășnad

Conform prevederilor Codului de drept canonic, ierarhul Diecezei Romano-Catolice de Oradea va continua vizitele canonice în dieceză, care în acest an vor viza parohiile protopopiatelor de Tășnad, respectiv Șimleu Silvaniei. În temeiul prevederilor mai sus amintite, „episcopul este obligat să viziteze în fiecare an dieceza, în întregime sau parțial, astfel încât celpuțin o dată la cinci ani să viziteze întreaga dieceză în mod personal sau, dacă este împiedicat în mod legitim, fie prin Episcopul coadiutor sau prin Episcopul auxiliar, fie prin Vicarul general sau prin Vicarul episcopal, fie printr-un alt preot.” (CDC can. 396. §.1.)

Această vizită oficială este un prilej oportun pentru ca episcopul să cunoască mai îndeaproape viața comunităților parohiale, să-și formeze o imagine clară despre situația pastorală, administrativă și socială a parohiilor. Această vizită este de asemenea o bună oportunitate ca episcopul să poată discuta cu preoții slujitori, respectiv cu laicii implicați în viața parohiilor despre provocări și despre planurile de viitor.

Vizitele se vor efectua pe parcursul a două zile de lucru și o duminică, urmând ca ierarhul să analizeze modul în care este organizată activitatea patorală, cateheza, administrarea sacramentelor; va verifica de asemenea situația administrării patrimoniului mobil și imobil, respectiv va asculta planurile de viitor ale comunității.

Episcopul se va întâlni pe rând cu angajații, cu membrii consiliilor parohiale, cu reprezentanții mișcărilor spirituale, ale asociațiilor bisericești, respectiv va vizita la domiciliu bolnavii neambulanți și credincioșii în vârstă.

Vizita canonică se va încheia duminica următoare, cu sfânta liturghie solemnă, în cadrul căreia ierarhul va face un rezumat al celor experimentate pe parcursul săptămânii.

Prima parohie vizitată în cadrul acestui program va fi cea din Tășnad, marți și miercuri, 10-11 martie 2020, urmând ca duminică, 15 martie 2020, la ora 10.00 să fie celebrată în biserica parohială din localitate sfânta liturghie de încheiere a vizitei canonice.