Zarándoklat Szent László sírjához

A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére 2017. június 11-én, vasárnap 17.00 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándokokat már 16.00 órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ahol rózsafűzér imádsággal, énekekkel és szentgyónással készülhetnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a 18.00 órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyés püspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise szónoka Kiss Albert, nagyvárad-olaszi plébános. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.