Embedded thumbnail for Bizony mondom nektek - 2017. március 24.
Embedded thumbnail for  Sajtótájékoztató a Szent László Évről - 2017. március 22.
Embedded thumbnail for Böcskei László püspök Győrben - 2017. március 17.
Embedded thumbnail for Sajtótájékoztató Budapesten a Szent László Évről - 2017. március 23.
Embedded thumbnail for Kezdődik a Szent László Év - sajtótájékoztató - 2017. március 22.

NAGYVÁRAD

A nagyváradi római katolikus hívek is társulatak más felekezetű keresztény testvéreikhez 2017. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a Szent László Téren 16.00 órakor kezdődő népfelvonuláson, amelynek célja a keresztény hagyományos...
Böcskei László nagyváradi megyés püspök 2017. március 21-én áldotta meg az Élet Autizmussal Egyesület napközi foglalkozásokra alkalmas műhelyét a Kanonok sor 25. szám alatt, az első emeleten. Az Élet Autizmussal Egyesületet Bacsadi Gabriella...

Plébániák

A nagyváradi Szent József-telepi plébániatemplom búcsúját ünnepelték 2017. március 20-án. A szentmise szónoka és főcelebránsa Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész volt. Szinte zsúfolásig megtelt a búcsúünnep alkalmából a templom....
Szilágysomlyón Kuglis Gábor Levente plébános 2013-ban indított el bibliaórát a plébánián. Azóta minden héten egy alkalommal, szerdánként 18.00 órától, a szentmise után tartják meg a bibliaórát a plébánia előadótermében. A 2017. február 22-i...

Caritas

A budapesti Caritas Hungarica meghívására 2017. március 19–21. között drogprevenciós műhelymunkán vettek részt a nagyváradi Caritas Catolica munkatársai és önkéntesei az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott képzéssorozat keretében. A...
A nagyváradi Szent Márton Idősek Otthonának korlátozott mozgásképességű lakói 2017. máciusától egy megfelelő szállítási eszköz kényelmét élvezhetik a Holland Romániáért Segélyszervezet (Stichting Steungroep Nederland Roemenië) jóvoltából, amely régi...

Iskola

Szabó Ervin, az iskola lelki vezetője fogadta 2017. március 18-án, szombaton reggel a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában azokat diákokat, akik a megyei római katolikus hittanolimpiára érkeztek, ami a helyi tanfelügyelőség...
Az 1848-49'es események, majd az azt követő évtizedek nem csak a magyar népre voltak befolyással, hanem a magyar területeken levő egyházakra is; különösen a többségben levő Katolikus Egyházra. Több irat említí a mártír katolikus egyháziakat (...

Szerzetesek

Az 1848-49'es események, majd az azt követő évtizedek nem csak a magyar népre voltak befolyással, hanem a magyar területeken levő egyházakra is; különösen a többségben levő Katolikus Egyházra. Több irat említí a mártír katolikus egyháziakat (...
Károly Irén József premontrei kanonokra, tudósra, tanára emlékeztek Nagyváradon szombat délelőtt, 2017. március 11-én születése, illetve halála évfordulója alkalmából. Két helyszínen is koszorúztak. A megemlékezés Pásztai Ottó elnök és Hochhauser...