Embedded thumbnail for A Nagyváradi Püspökség munkatársainak nagyböjti zarándoklata - 2018. március 16.
Embedded thumbnail for Százhárom éves hívőt köszöntött a főpásztor - 2018. március 13.
Embedded thumbnail for Lelkinap kántoroknak - 2018. március 3.
Embedded thumbnail for  A Nagyváradi Egyházmegye februári videó magazinja - 2018. február 28.
Embedded thumbnail for  Caritas jótékonysági tevékenységei - 2018. február

NAGYVÁRAD

A nagyváradi római katolikus székesegyház istentiszteleti rendje 2018. Nagyhetében és Húsvét ünnepén   2018. március 25-én, Virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára...
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Lelkipásztori Központjában szervezték meg a Bihar megyében működő magyar nyelvű gyermekotthonok képviselőinek VI. találkozóját. „Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett.” (Mk 3, 8b)...

Plébániák

A nagyváradi Szent József-telepi templom búcsúját ünnepelték hétfőn, 2018. március 19-én. A szentmise főcelebránsa és szónoka Scheck László szalacsi plébános volt, aki három gondolatra építette a beszédét. Gyenge Béla, Szent József-telepi...
Ozsváth József plébános meghívására 2018. március 16-18. között a Székelyhídi római katolikus plébániatemplomban háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános. Pénteken és szombaton este...

Caritas

Szent József ünnepén búcsús szentmisét mutattak be az egyházmegyei karitász központi irodáinak helyt adó, nagyváradi Szent József Központ kápolnájában 2018. március 19-én, hétfőn. Az épület 1948-as elkobzását követően, 70 év óta ez volt az első...
Éves közgyűlését tartotta kedden, 2018. március 13-án az egyházmegyei karitász. A találkozó keretében kiértékelték a szociális segítségnyújtás terén végzett elmúlt évi tevékenységet, és meghatározták a 2018-as stratégiát. Az esemény közös imádsággal...

Iskola

Fehér hótakaró tette még ünnepélyesebbé a megyei hittanolimpiát, amire Bihar megye különböző iskoláiból érkeztek az V-XII. osztályos diákok, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájába 2018. március 3-án. Böcskei László megyés püspök...
A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont a Magyar Nyelvű Római Katolikus Országos Hittanolimpiának 2018. április 3-5. között. Helyszín: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-...

Szerzetesek

Szombat délelőtt a premontreiek széktemplomában dr. Károly József Irenaeus O. Praem szerzetesre, tudós professzora emlékezett a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (...
Szent II. János Pál pápa február másodikát a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte, ezen a napon az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. 2018. február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi...