Embedded thumbnail for Határon átívelő projekt bemutatása Szarvason - 2018. szeptember 13.
Embedded thumbnail for Egyházmegyei Zarándoklat Szentjobbra - 2018. szeptember 9.
Embedded thumbnail for Szent László Családi Nap - 2018. szeptember 1.
Embedded thumbnail for Nagyváradra látogattak az egri főegyházmegye fiatal papjai - 2018. augusztus 16.
Embedded thumbnail for A nagyvaradi székesegyház búcsúünnepe - 2018. augusztus 15.

NAGYVÁRAD

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Híveim!   Mindannyian anyától születtünk és kevés kivétellel abban az áldásban lehetett részünk, hogy szerető családi fészekben nevelkedhettünk. Tudjuk, mit jelent az édesanya ölelő karja, az édesapa...
A 2018. szeptember 18-20. között Csíksomlyón tartott őszi ülésén, a Romániai Püspöki Kar két hivatalos dokumentumot is közzétett: egy sajtóközleményt, illetve egy buzdítást a 2018. október 6-án és 7-én tartandó népszavazásra. Alábbiakban a...

Plébániák

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében eszközölt személyi változásokat következtében Ozsváth József eddigi székelyhídi plébános Szilágysomlyóra került, míg Kuglis Gábor Szilágysomlyóról Székelyhídra költözött, úgy is mondhatni: a két pap helyet...
A Csillogó Mosoly Egyesület szervezésében 2018. szeptember 22-én ismét gyermekfoglalkozás volt a római katolikus plébánia közösségi házában. A gyermekek nagy örömmel jöttek a már ismert foglalkozásra. László Renátának köszönhetően újból volt népi...

Caritas

Véget ért a nyár. Az iskolapadok megteltek, a városi játszóterek kiürültek, s a diákok közül sokan máris visszasírják a szabadságot, ami egy hete még az övék volt. De a vakáció nem mindegyiküknek szólt a felhőtlen szórakozásról. Voltak, akik munkát...
A Caritas Catolica által működtetett nagyváradi Szent Márton Idősek Otthonában korlátozott számban Bihar megyén kívülről érkező idős személyek részére is tartanak fenn helyeket. Az otthonban 24 órás szakápolói felügyeletet és teljes ellátást...

Iskola

Két évvel ezelőtt Nagyváradról indult az a kezdeményezés, amelynek megfelelően iskolakezdés előtt tanácskozásra jönnek össze a négy, zömében magyar nyelvű római katolikus egyházmegye hitoktatásért felelős szakemberei. A nagyváradi egyházmegye után a...
Idén a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum biztosított otthont a négy magyar katolikus egyházmegye hitoktatói részére szervezett nyári továbbképzőnek. A július 8–14. között zajló rendezvény gazdag programkínálattal várta a közel ötven...

Szerzetesek

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon, szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya (más néven a Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapját üli az Egyház. Ezt a napot Szűz Mária iránti tisztelet jeléül vezette be 1814-ben VII. Piusz pápa (1742-...
Szombat délelőtt a premontreiek széktemplomában dr. Károly József Irenaeus O. Praem szerzetesre, tudós professzora emlékezett a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (...