Embedded thumbnail for Szentévi Zarándoklati Nap a Szent Kapuhoz 9 - 2016. szeptember 1.
Embedded thumbnail for Bizony mondom nektek - 2016. augusztus 22.
Embedded thumbnail for Szilágysomlyói ministránsok látogattak a főpásztorhoz - 2016. augusztus 16.
Embedded thumbnail for Szentévi Zarándoklati Nap a Szent Kapuhoz - 2016. augusztus 4.
Embedded thumbnail for Zarándokhellyé alakítjak Szentjobbot

NAGYVÁRAD

Az irgalmasság volt fő témája az idei Szent László Családi Napnak, amelyet a Szent László Teológiai Líceum, illetve a Szigligeti Színház és társulatainak, együtteseinek közreműködésével harmadik alkalommal szervezett meg a Nagyváradi Római Katolikus...
Az egyházmegye főpásztoránál, Böcskei László megyéspüspöknél tettek látogatást 2016. augusztus 16-án a nagyváradi Püspöki Palotában a szilágysomlyói ministránsok, Kuglis Gábor plébános és Józsa Nándor Lóránd hitoktató vezetésével. Minden évben a...

Plébániák

Idén sem maradt el a már több éves hagyománnyal rendelkező bélfenyéri hittantábor. A bélfenyéri római katolikus plébánia és a bélfenyéri Kolping Család Egyesület által, a nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatásával minden évben...
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye szlovák híveinek ősi vágya vált valóra 2016. augusztus 27-én, szombaton: az ő kezdeményezésükre, önerőből elvégzett munkájuknak köszönhetően és Mercsak Anton baromlaki plébános kérésére Böcskei László megyés...

Caritas

Az Ady Endre Líceum cserediák-programjának keretében Nagyváradon vendégeskedő német fiatalok csatlakoztak a Caritas Catolica, valamint a Don Orione Alapítvány munkatársaihoz, és élelmiszer-csomagokat, valamint ruhát és játékokat osztottak a...
Interjú Martin Römer osztrák származású pappal, aki immár húsz éve szolgál Mexikóban Hol született és miért választotta a papi szolgálatot dél-amerikában? Waldviertel északi részéről származom, Ausztria északnyugati részéről, a Cseh határhoz...

Iskola

A tavalyi élményekből, emlékekből táplálkozva nagy örömmel fogadtam a hírt, hogy az idén is képzést szerveznek a Pécsi Hittudományi Főiskolán, melynek meghívott előadója ismét a közismert német valláspedagógus, Franz Kett, illetve az ő társa, P....
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében adta át 2016. június 9-én Pásztai Ottó, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének és a Premontrei Gimnáziumot és Tanulóit Segítő Közhasznú...

Szerzetesek

A missziók, a papság képzése, valamint a szegények és a rászorulók megsegítése céljából alapította meg Páli Szent Vince a 17. században a Missziós társaságot, népies nevén a lazarista rendet, mely augusztus 1-jétől visszatért a váradi Katalin-...
A Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Premontrei Prépostság széktemplomában megtartott szentmise keretében, 2016. június 13-án, 15.00 órakor  ünnepélyes premontrei szerzetesi örökfogadalmat tett Propszt András Antal testvér....