Nagyvárad

Az irgalom és szeretet átalakító ereje volt a címe annak a lelkinapnak, amelyen a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ötven pedagógusa vett részt 2016. március 19-én, a nagyváradi Posticumban.

2016.március.21

A liturgia szépsége nagyban függ az egyházmegye kántoraink szakmai felkészültségétől és lelki töltekezésük rendszerességétől. Mindkettőnek a fejlesztése fontos, éppen ezért egyházmegyénkben kórusoknak találkozókat, kórusművek előadásának lehetőségeit, kántoroknak szakképzését, illetve lelki napokat biztosítunk.

2016.március.12

Huszonöt pár vett részt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Pasztorális és Felnőttképző Központjában február és március hónapokban megszervezett jegyesoktatáson. Azokról a jgyesekről van szó, akik idén szándékoznak házasságot kötni. Kedden, 2016.

2016.március.10

A Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében múlt szombaton immár negyedik alkalommal szervezték meg a Bihar megyei magyar nyelvű nevelőotthonok találkozóját a PKE-n.

2016.március.7

Magyarcsékei, mezőtelegdi, szalárdi, váradszentmártoni és újpalotai hívek zarándokoltak a székesegyházban megnyitott Szent Kapuhoz 2016. március 3-án, csütörtökön, 17.00 órakor. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát volt.

2016.március.4

Esti dícsérettel emlékeztek meg 2016. február 21-én, vasárnap 17.00 órakor a nagyváradi székesegyházban a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökről, születésének 105. évfordulóján.

2016.február.22

Oldalak