Plébániák

A Szent László Év negyedik regioális tematikus találkozóját Sólyomkőváron tartották 2017. június 22-én, az egyházmegye szlovák nemzetiségű híveinek jelenlétével. Harmadik alakalommal látogatott el az egyházmegye egyik plébániájára a szent király Nagyváradon őrzött koponyaereklyéje.

2017.június.27

Jézus Szíve tiszteletére mutattak be ünnepi szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban 2017. június 23-án, pénteken. A szentmise szónoka Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános volt.

2017.június.26

A szilágysomlyói plébánia közel ötven hittanosa vett részt a Rákóczi Szövetség Diaszpóra és Szórvány programjának keretén belül közel egy budapesti utazáson 2017. június 19-21. között.

2017.június.25

Huszonhét éve minden esztendőben találkoznak azok a tisztelendők, akik Gyulafehérváron kurzustársak voltak és 1990-ben szentelték pappá őket. A 11 fős társaság 8 tagja gyűlt össze Érmihályfalván.

2017.június.20

Kimagasló ünnep volt a nagyvárad-olaszi Szentlélek-plébániatemplomban 2017. június 18-án, hiszen Böcskei László római katolikus megyés püspök 16 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

2017.június.20

Emlékezetes vasárnap reggel volt 2017. június 11-én 22 gyermek életében, akik izgatottan várták a római katolikus plébánián a püspök úr érkezését, hogy részesítse őket a keresztény felnőtté válás szentségében. A szentmise kezdete előtt a megyés püspök a gyerekek felkészültségét mérte fel.

2017.június.14

Oldalak