Plébániák

„A Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy megéljük hitünket és tanúságot tegyünk róla, megvilágosítja azok szívét, akikkel találkozunk.“ (Ferenc pápa) 

Május első hétvégéjén kezdte meg Böcskei László püspök a 2016-os évre tervezett bérmakörútját.

2016.május.9

Azokért a személyekért imádkozott együtt a margittai egyházközösség 2016. április 17-én, a 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, akik meghallották Isten hívását és elkötelezték magukat mellette.

2016.április.21

„Hivatás és liturgikus misszió” mottó jegyében szakmai kirándulással egybekötött tartalmas és gazdag hétvégét töltött Nagyváradon 2016. április 8-10. között a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly (G. M. G.

2016.április.12

A margittai Árpád-házi Szent Margit templomban gyűltek össze 2016. március 30-án azok a papok, akik 1982-ben lettek felszentelve, hálát adva az elmúlt 34 év szolgálatáért és megünnepelve az Eukarisztiát.

2016.április.4
Az irgalmasság lépcsői címmel tartott nagyböjti lelkigyakorlatot Böjte Csaba ferences szerzetes március 17-19. közt a délutáni szentmisék keretében a várad-olaszi Barátok templomában.
2016.március.22

Vasárnap, 2016.március 20-án, 12.30 órai kezdettel tartották a virágvasárnapi ünnepi szentmisét a biharpüspöki Szent Lőrinc vértanú diakónus tiszteletére felszentelt templomban.

 

2016.március.21

Oldalak