Szerzetesek

Nagyváradon is elkezdődtek a házszentelések. Szerdán, 2018. január 3-án Vass Csaba, Katalin-telepi plébánost, lazarista szerzetest és Strifler Andrea kántort kísérte el a Bihari Napló újságírója egy Szováta utcai lakásba.

2018.január.3

Szent János apostol és evangélista ünnepén, 2017. december 27-én Fejes Rudolf Anzelm apát bort szentelt és megáldotta az újévi pezsgőket a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemplomában.

2017.december.27

Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Premontrei préposti széktemplomban 2017. december 26-án, Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepén. Szent István mindenki számára példaértékű lehet még ma is, hiszen Krisztus módjára viselkedett, hangzott el.

2017.december.27
A váradszentmártoni premontrei rendi plébánia templom védőszentjének, Szent István első vértanúnak ünnepnapján, 2017. december 26-án délután tartották meg a búcsúünnepet. Ugyancsak Szent István első vértanú a védőszentje a premontrei kanonokrend váradhegyfoki premontrei prépostságának is.
2017.december.27

Évek jönnek, évek múlnak de a szeretet, amit magunk körül elvetünk, előbb vagy utóbb kivirágzik.

2017.december.20

A nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban lezárult az a lazarista előadássorozat, amelyben a 400 éves jubileumi év alatt a rend alapítóját, lelkiségét, működését mutatták be.

2017.november.21

Oldalak