Szerzetesek

Páli Szent Vince napján, 2017. szeptember 17-én, ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg a lazarista rend alapítójáról a Katalin-telepi Csodásérmű Boldogasszony plébániatemplomban. A főcelebráns Böcskei László megyés püspök volt, Fodor József általános helynök prédikált.

2017.szeptember.29

A premontrei rend nagyváradi széktemplomának felszentelési évfordulóját ünnepeték 2017. szeptember 18-án. A szentmisét Fejes Rudolf Anzelm várad-hegyfoki apát, prépost-prelátus mutatta be.

2017.szeptember.19
A Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapja, 2017. szeptember 15., a nagyváradi premontrei templom búcsú ünnepe is.
 
2017.szeptember.18

A czestochowai kegykép búcsúját tartották vasárnap reggel, 2017. augusztus 27-én, a Premontrei Széktemplomban. A szentmisén a Szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték, s imádkoztak a Fekete Madonna képe előtt.

2017.augusztus.28

Balogh Alfréd Ferenc Áron O. Praem. tette le első szerzetesi fogadalmát Urunk Színeváltozásának ünnepén, 2017. augusztus 6-án, a délelőtti ünnepi szentmise keretében, a premontreiek nagyváradi préposti széktemplomában.

 

2017.augusztus.7

Oldalak