Szerzetesek

Fájdalmas Szűzanya ünnepén, 2016. szeptember 15-én tartották a Várad-hegyfoki Premontrei Prépostság széktemplomának a búcsúját. A szónok Holnapy Dénes Márton gödöllői alperjel volt.

2016.szeptember.18

Különleges vendég fogadására készültünk Nagyváradon mi, a Keresztény Szeretet Leányai 2016. szeptember elején, ugyanis Generális Tanácstagunk, Francoise Petit nővér látogatott meg bennünket. Vincés családunk nemzetközisége talán egy-egy ilyen találkozás alkalmával nyílvánul meg a legjobban. 

2016.szeptember.9

A missziók, a papság képzése, valamint a szegények és a rászorulók megsegítése céljából alapította meg Páli Szent Vince a 17. században a Missziós társaságot, népies nevén a lazarista rendet, mely augusztus 1-jétől visszatért a váradi Katalin-telepre.

2016.augusztus.24

A Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Premontrei Prépostság széktemplomában megtartott szentmise keretében, 2016. június 13-án, 15.00 órakor  ünnepélyes premontrei szerzetesi örökfogadalmat tett Propszt András Antal testvér.

2016.június.14

Szent Norbertről, a premontrei kanonokrend megalapítójáról emlékeztek meg szentmise keretében 2016. június 6-án, a nagyváradi premontrei prépostság Fájdalmas Szűz Anya tiszteletére felszentelt széktemplomában.

2016.június.6

Nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak a szentjobbi szociális központban 2016. március 12-én.

 

2016.március.17

Oldalak