Întâlnirea Diecezană a Angajaților bisericești

Vocația angajaților bisericești laici nu se rezumă doar la activitatea lor din parohii sau din biserici, ci prin întregul lor comportament oferă mărturie despre credința lor, despre atașamentul lor față de Cristos. Una dintre cele mai autentice forme ale mărturie de credință este ajutorul oferit în construirea comunităților, prin edificarea de punți între oameni, așa […]