Întâlnirea membrilor comitetelor parohiale de limbă slovacă la Oradea

„Ca părtași la misiunea lui Cristos preot, profet și rege, laicii își au partea lor activă în viața și în acțiunea Bisericii. Înlăuntrul comunităților bisericești acțiunea lor este atât de necesară încât, fără ea, însuși apostolatul păstorilor de cele mai multe ori nu-și poate atinge deplina eficacitate.” (AA 10). Cuvintele de mai sus citate din […]