Gyermekek köszönő levelei a kis Jézushoz

A hatodik alkalommal megszervezett Adventi Jótékonysági Vásár a felkínált sokszínű vásári portékán kívül, kézműveskedésre is lehetőséget biztosított a vásárlók legkisebbjeinek a számára. Ebben a tevékenységben a Szent László Iskola óvónői működtek közre, akik külön köszönetet érdemelnek a nyújtott segítségért. Benedek Ramóna hitoktató vezette azt a tevékenységet, amelyben a  gyermekek köszönő levelet írhattak a születendő kis […]

A Váradi Csillagok már negyedik éve a betlehemi csillag nyomában

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Váradi Csillagok nevű csapata az új tagokkal (5. A, 6. A osztályokból) és a régiekkel (8. A, 9, B, 10. B osztályos diákok) Benedek Ramóna, Varabecz Mónika tanárnők kíséretében, már negyedik éve hirdeti Jézus születésének örömhírét a SzékelyKapuk – ZöldKapuk Ökocivilizációs Játékok keretén belül. A csillagénekesek nagy családjának tevékenysége a […]

Megáldotta a főpásztor a diákok adventi koszorúit

Böcskei László megyés püspök megáldotta a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak adventi koszorúit a székesegyház előtti téren hétfőn, 2019. december 2-án. Arról beszélt nekik, hogy amikor egy órával korábban kinézett a püspöki palota egyik ablakán, sötétséget látott, de midőn a sötétségben felfedezte a téren felállított óriáskoszorú gyertyáit, olyan jó érzés töltötte el amiatt, […]

Ösztöndíjakat adott át a Szent László-lovagrend

A regensburgi Szent László Rend Egyesület vezérkara ösztöndíjat adott át a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hét diákjának az intézmény kápolnájában pénteken, 2019. november 29-én. Hatodik alkalommal adtak át ösztöndíjakat, melyek száma az évek folyamán háromról hétre bővült, többek közt Szabó Ödön egyesületi tag és Koncsek-Vadnai Zita tagjelölt felajánlásainak is köszönhetően. Az ünnepségen […]

Ifjúsági médiaképzésen vettek részt a Szent László Iskola diákjai

A nagyváradi Szent László Líceum Szó-szék című iskolaújságjának újraalakult szerkesztő csapata 2019. november 22-24. között ifjúsági médiaképzésen vett részt a magyarországi Domaszék-Zöldfás lelkigyakorlatos házban. A képzést a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája szervezte az Új Széchenyi Terv keretében nyertes, Európai Szociális Alapból finanszírozott, határon átnyúló pályázati program részeként. A szegedi Kateketikai Iroda partnere, a Nagyváradi Római […]

Rendkívüli vendég a Szent László Iskolában

Gróf Pongrácz Vilmos, a Szent László Római Katolikus Líceumot támogató Bécsi Szent István Egylet Szent István Ösztöndíj Alapot kezelő felelős referense látogatta ma meg a tanintézetet. Ebben az esztendőben is 25 diák részesül hamarosan támogatásban. Négy ország (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság) 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet […]

Kett-pedagógia szakmai napokat tartottak hitoktatóknak és pedagógusoknak

Radnóti Miklós őszi életérzést idéző sora – Hűvös arany szél lobog, leülnek a vándorok… – adta meg az alaphangját annak a képzésnek, amelyet 2019. október 8-9-én szervezett az Országos Magyar Továbbképző Központ és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Franz Kett pedagógia iránt érdeklődő hitoktatóknak és pedagógusoknak a nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központban. Az őszre, a […]

Országos hittanversenyt hirdet a Szent László Római Katolikus Líceum

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg 2020. január 17–19. között a Hivatások nyomában című országos hittanversenyt Nagyváradon, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A versenyt a római katolikus teológiai líceumokban tanuló IX–XII. osztályos diákok számára hirdetik meg, és a Tanügyminisztérium országos versenykalendáriumában Pe urmele vocaţiei címen lesz feltüntetve. A program célja, hogy a fiatalok jobban megismerjék […]

A hitoktatók módszertani munkaülésén mutatták be a Kett-pedagógiát

A Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont 2019. november 4-én a Bihar megyében tanító, különböző vallású és anyanyelvű hitoktatók módszertani körének. Florin Negruțiu szaktanfelügyelő üdvözlő szavai után az esemény imádsággal kezdődött. Házigazdaként felszólalt Böcskei László megyés püspök, aki felhívta a figyelmet a boldogsággal végzendő missziós feladatra, egy bennünk élő boldogsággal és fénylő […]

Különleges látogató a Szent László Iskolában

Szeptemberben találkoztunk első alkalommal, Rainer Pag németországi sekrestyéssel, akit Pék Sándor esperes-plébános  invitált iskolánkba, és akiről csak annyit tudtunk, hogy németországi otthonától gyalog zarándokolt Nagyváradra. Azóta többször járt nálunk, részt vett közös tevékenységeken, tanórákon, németórákon. Hogyan is kerül hozzánk, milyen kapcsolat fűzi Nagyváradhoz? 2013-ban kereste fel a Nagyvárad-Újvárosi plébániát a németországi Vreden Szent György egyházközsége […]