A közös imádság kegyelmeivel ajándékozták meg egymást

Nagyváradon tizenegyedik éve ünneplik együtt a város keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért rendezett imahetet, amely ebben az évben január 18-28. között zajlik. Az imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2), és arra a meglepően emberséges bánásmódra utal, amelyben Málta szigetén a pogány lakósok részesítették a hajótörést szenvedett Pál apostolt és utastársait. A város […]

Ajándékozzuk meg egymást a közös imádság kegyelmeivel

Nagyváradon tizenegyedik éve ünneplik együtt a város keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért rendezett imahetet, amely ebben az évben január 18-28. között zajlik. Az imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2), és arra a meglepően emberséges bánásmódra utal, amelyben Málta szigetén a pogány lakósok részesítették a hajótörést szenvedett Pál apostolt és utastársait. A magyar […]

Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe a székesegyházban

Fodor József általános helynök mutatott be ünnepi szentmisét a nagyváradi székesegyházban 2020. január 12-én, vasárnap, 11.00 órakor, Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén. A székesegyház plébánosa az igazi keresztény öröm megélésére hívta meg prédikációban a jelenlevő híveket. Örülj velem! – ez egy olyan meghívás, amelyet minden kereszténynek intézni kellene embertársainak. Számtalan oka van az úgynevezett fizikai örömöknek: mert […]

Átadták az Adventi Vásár adományait

Az elmúlt év végén, 2019. december 7-én a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által szervezett Adventi Jótékonysági Vásár alkalmával begyűlt adományokat adták át a kedvezményezetteknek a Püspökség, valamint a vásáron résztvevő csoportok képviselői. A 25.000 lejre kiegészített összegnek egy harmadát már december közepén átvehette Böcskei László megyés püspöktől Králik István, a Nagyváradi Szent László Teológiai Líceum […]

Évfordulós házaspárokat áldott meg a megyés püspök

Huszonkét évfordulós házaspárt áldott meg a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök a Szent Család vasárnapján tartott ünnepi szentmise végén. A szentbeszédben Vakon Zsolt püspöki titkár három dologra hívta fel a figyelmet. Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy sok helyen a karácsonyra készülve felidézték, amint szállást […]

Év végi hálaadó szentmise a székesegyházban

A hortobágyi Kilenclyukú híd képét, annak szimbolisztikáját használva buzdított hálaadásra, köszönetre és a hit örömének továbbadására a 2019. december 31-i esti szentmisében a székesegyházban Böcskei László megyés püspök. Fodor József általános helynök, plébános a 2019. évi statisztikai adatokat ismertette. Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arról beszélt: akik aznap a városközpontban jártak, észrevehették, hogy a Szent […]

Karácsony éjféli szentmise a nagyváradi székesegyházban

Németországból és Indiából érkezett katolikus hívek is részt vettek a karácsony éjféli szentmisén 2019. december 25-én a nagyváradi székesegyházban, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt. Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója mondott szentbeszédet. Az ünnepi szentmise zenei részét Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezték, amelyeket a székesegyház Szent László Ének- és […]

A Püspöki Palota felújításán dolgozó munkásokkal ünnepelt a főpásztor

Pénteken, 2019. december 20-án, Püspöki Palota felújításán dolgozó cégek alkalmazottaival  ünnepelte a főpásztor Krisztus születését. Böcskei László megyés püspök ünnepi köszöntését adta át a munkásoknak, kihangsúlyozva, hogy mennyire fontos a munkája és a szerepe mindegyiküknek. Az egyházmegye elöljárója megköszönte a kitartó, odaadó munkát, és békés ünnepet kívánt a közreműködő cégek alkalmazottainak. A Krisztus születése fölötti […]

Az egyházmegye papjai és szerzetesei köszöntötték a főpásztort

Az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorral közösen hangolódtak karácsony ünnepére pénteken, 2019. december 20-án, 11.00 órakor a püspöki palota dísztermében. Az ünnepségen közösen énekeltek karácsonyi énekeket, Pálos István kanonok, Nagyvárad-Szöllősi plébános a Jézus születését hirdető evangéliumi részletet olvasta fel Szent Lukács evangélista szerint. Fodor József általános helynök köszöntötte a főpásztort a papok nevében, megköszönve […]

Böcskei László megyéspüspök karácsonyi üzenete

Kedves ünneplő testvérek! Kevés olyan nap van az életünkben, amikor ne kapcsolnánk be a rádió- vagy TV készüléket, amikor ne böngésznénk a világhálón, hogy a legújabb hírekről értesüljünk. Percek kérdése csupán, hogy a világ történéseiről tudomást szerezzünk. A híráradat bekapcsol bennünket a világ történéseibe: örülhetünk egy–egy olyan híradásnak, amely emberséges, igazságos magatartásokról szól, és aggódhatunk, […]