Házasságkötésre való készület járvány-üzemmódban

A járványügyi szabályozás miatt, idén a nagyváradi püspökség által megszervezett jegyeskurzus is rendkívüli módon zajlott, kicsit talán összhangban a házasulandó jegyespárok helyzetével, akiknek házasságkötési terveiket sok bizonytalanság övezi. A pár évvel ezelőtt még kétszer négy találkozásból álló tömbben szervezték meg Nagyváradon a jegyesoktatást, idén az előkészítő két alkalomra csökkent az ebben az évben házasodni kívánó […]

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise a nagyváradi székesegyházban

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?- Jézusnak utolsó szavai a keresztény ember életének kulcs szavai, amelyek nem a kétségbeesés és a félelem hangulatára emlékeztetnek, hanem arra a reményre, mely élteti és előre viszi a kereső embert – hangsúlyozta húsvétvasárnapi homíliájában Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök. Arra hívta fel a figyelmet: Jézus […]

Húsvét vigiliája a nagyváradi székesegyházban

Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a székesegyház előtti téren és a húsvéti gyertya előkészítésével, amit a virrasztás követett az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta szombaton, 2021. április 3-án. Húsvét ünnepe a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit […]

Szentmisét mutattak be az Utolsó Vacsora emlékére

Az utolsó vacsora emlékére mutatott be szentmisét Nagycsütörtökön, 2021. április 1-én a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök. A szentbeszédet Vakon Zsolt püspöki titkár mondta. A lábmosás szertartása a járványügyi előírások miatt elmaradt. A szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök úgy fogalmazott: a kereszt misztériumának megünneplése felé haladva, majd a feltámadás örömének fogadására készülve […]

Krizmaszentelési szentmise a nagyváradi székesegyházban

Az egyházmegye papjai együtt mutatták be a krizmaszentelési szentmisét misézett Böcskei László megyés püspökkel a nagyváradi székesegyházban Nagycsütörtökön, 2021. április 1-én. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma) volt Bevezetőjében Böcskei László megyés […]

Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete

„Isten megszólította Mózest a csipkebokorból:…«Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.» … Majd így szólt az Úr: «Láttam népem nyomorúságát, ismerem szenvedését… Elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet, Izrael fiait kivezesd Egyiptomból.»” (Kiv 3, 4-5; 9-10). Kedves Ünneplő Testvéreim! A Mózes meghívásának történetéből idézett mondatok segítsenek bennünket, hogy a kiszámíthatatlan jövő […]

Virágvasárnapi barkaszentelést tartottak a nagyváradi székesegyházban

Virágvasárnapot ünnepeltünk 2021. március 28-án. Ezzel kezdetét vette a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét 11.30 órakor, amelynek elején megáldotta a barkákat. A passiót a székesegyház Szent László énekkara adta elő, Kristófi János karnagy vezetésével. A járványügyi korlátozások miatt a szokásos […]

Az egyházmegyék családpasztorációs felelősei tanácskoztak online

Internetes kommunikációs felület segítségével szervezték meg 2021. március 16-17. között a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referenseinek és felelőseinek találkozóját. A programot Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezette. A rendezvény témája a fiatal házaspárok és családok lelkigondozói kísérése volt. A Nagyváradi Egyházmegyét a tanácskozáson Tóth Attila Levente margittai plébános, egyházmegyei családpasztorációs […]

Ökumenikus imádságos megemlékezés a nemzeti ünnepen

Nagyváradon minden év március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmával különböző felekezetek templomaiban felváltva szervez imádságos megemlékezést a magyar közösség. Fontos, hogy a nagy elődjeinkről való megemlékezés nem csak külön csoportokban történő koszorúzás formájában kerüljön kifejezésre, hanem Istenre emelt közös tekintettel, arra az Istenre, akiben való hitük miatt elődjeink tudtak nagyot alkotni, áldozatokat hozni. Idén a […]

Magyar állami kitüntetésben részesült Böcskei László megyés püspök

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából egyházi személyeknek is adományozott állami díjakat Áder János köztársasági elnök. A magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. A köztársasági […]