Imahadjárat a koronavírus terjedésének megfékezésére

A Romániai Püspöki Kar 2020. március 22-24. között (vasárnap, hétfő, kedd) imahadjáratra hív mindenkit a koronavírus terjedésének megfékezésére. Idei 5. körlevelében Böcskei László megyés püspök arra kéri paptestvéreit, hogy ezeken a napokon, 15-17 óra között, a rózsafüzér négy koszorújának elimádkozásával csatlakozzanak az imahadjárathoz. A híveket arra buzdítja, hogy egyénileg kapcsolódjanak be az imába, ki-ki a […]

A koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó óvintézkedésekről a Nagyváradi Püspöki Hivatalban

Kedden, 2020. március 17-én, kedden Böcskei László megyéspüspök a püspöki hivatal egyházi és világi munkatársaival tartott megbeszélésen ismertette azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a koronavírus terjedésének idejére léptetnek érvénybe a Püspöki Hivatal területén. A főpásztor kihangsúlyozta, hogy a szükségállapotra való tekintettel az egyházmegye központjában és a plébániákon alkalmazkodni kell a hatóságok járványügyi rendelkezéseihez, követve azokat az […]

Tavaszi továbbképzőn vettek részt az egyházmegye papjai

A székesegyház Jézus Szíve kápolnájában tartott szentségimádással kezdődött a papok idei tavaszi koronagyűlése, melynek meghívott előadója Blanckenstein Miklós, a budapest-esztergomi főegyházmegye pasztorális helynöke volt. Az egyházmegyei Pasztorális központban a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében tartott előadásaiban az Oltáriszentség imádásának a kialakulásáról, a pap és a hívek misézéssel kapcsolatos viszonyának zsinat utáni változásáról, illetve a Jézussal […]

logocer

A püspöki konferencia sajtóközleménye a koronavírus terjedésének megelőzését célzó újabb óvintézkedésekről

A Romániai Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki 2020. március 11-én, a hatóságok által újabb óvintézkedések bevezetését követően, amelyek a fertőzés terjedésének minél hatékonyabb megelőzését célozzák meg. A püspöki konferencia sajtóközleménye alábbiakban olvasható.   Kedves hívek, szerzetesek, paptestvérek! A koronavírus terjedésének következtében ez a nagyböjti szent idő egy váratlan hangsúlyt kapott, az élet törékenységével szembesít […]

Elkezdődött a székesegyház orgonájának szétbontása

Miután Böcskei László megyéspüspök és a Vox Humana kft. képviselője, Bartis Szabolcs, orgonaépítő 2020. február 6-án aláírta a székesegyház orgonája felújításának feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést, 2020. március 10-én, kedden elkezdődött az orgona szétszerelése és elszállítása. A kivitelező elmondása szerint Húsvét után kezdődik el az álványozás és az orgonaszekrényeknek a felújítása. Az orgona javítására és bővítésére […]

A politikai üldözöttekért és a kommunizmus áldozataiért imádkoztak Nagyváradon

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, 2020. március 9-én, hétfőn  19.00 órai kezdettel a 40 Vértanú Egyesület a nagyváradi keresztény felekezetek képviselőivel közösen a romániai politikai üldözöttekért szervezett imaalkalmat a nagyváradi ferences kolostor előtti téren. Együtt imádkoztak a jelenlevőkkel a tavaly boldoggá avatott görög katolikus püspökök emlékműve előtt megtartott keleti rítusú szertartás keretében Virgil Bercea görög katolikus, […]

Temesvár fejlődéséről nyílt kiállítás Váradon

Temesvár 1716 utáni fejlődését bemutató kiállítás nyílt hétfőn, 2020. március 9-én a nagyváradi várban. Az előadásokkal egybekötött kiállításmegnyitón részt vett Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök. A Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja által szervezett kiállítás anyagát 19 német nyelvű roll-up képezi, melyet a Bánsági Svábok Honfitársi Egyesületének (Landsmannschaft der Banater Schwaben) Ulmi […]

Három ünneplés az egyben a nagyváradi püspökségen

Hétfőn, 2020. március 9-én, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkaközössége köszöntötte Böcskei László megyés püspököt, szentelésének 11. évfordulója alkalmával (március 7.). A munkaközösség hölgyeinek köszöntése sem maradhatott el, az egy nappal ezelőtt ünnepelt Nemzetközi Nőnap alkalmából. A harmadik köszöntésben Kozák Teréziának, a székesegyház nemrég nyugdíjba vonult sekrestyésének volt része. Fodor József általános helynök, székesegyházi plébános, […]

Kiállításmegnyitó: Temesvár 1716. Egy európai város kezdetei

A Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2020. március 9-én kiállítást szervez Temesvár 1716 utáni városfejlődése témájában. A kiállításmegyitó keretében előadást tart Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök, Temeswar 1716 – egy nyugat-európai város kezdetei címmel. A kiállítás alapját a Bánsági Svábok Honfitársi Egyesülete (Landsmannschaft der Banater Schwaben) Ulmi Dokumentációs Központja (Dokumentationszentrum Ulm) […]

Hamvazkodás a nagyváradi püspöki kápolnában

Hamvazószerdán elkezdődik a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy pedig “Térjetek meg, és higgyetek az […]