Környezetápolás a nagyváradi püspöki palota kertjében

Rövid megbeszélés, beosztják a munkát, majd indulhat a tevékenység a nagyváradi római katolikus püspöki palota kertjében: gyomtalanítanak, köveket szednek, füvet nyírnak, egzotikus növényeket illesztenek a kijelölt helyre, térbútorzati elemeket helyeznek el a püspökség munkatársai, Böcskei László megyés püspök irányításával. Ez a kép fogadta csütörtökön, 2020. május 28-án délelőtt azokat, akik a székesegyház környékén megfordultak. Az […]

Megemlékező szentmise Tempfli József halálának negyedik évfordulóján

Szentmisét mutatott be Böcskei László nagyváradi megyés püspök elhunyt Tempfli József egykori főpásztor halálának negyedik évfordulóján, 2020. május 25-én, a székesegyház előtti téren, nagyváradi papok koncelebrálásával. A főpásztor rövid, megemlékező beszédében kiemelte, nem csak ilyen alkamakkor, hanem máskor is lehet imádkozni elhunyt elődeinkért, főpásztorainkért, lelkipásztorainkért. „Ezekben az időkben és ezekben a napokban eszembe jutott, hogy […]

Június 13-án hatodik alkalommal lesz világméretű szentségimádás

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság ismét közös imára hívja a világot 2020. június 13-án, Úrnapja hetének szombatján. Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, szentírásolvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, a corpusdomini.iec2020.hu–n, megadva a települése nevét és […]

Főpásztorok találkoztak Nagyváradon a testvériség jegyében

Négy erdélyi főpásztor találkozott Nagyváradon kedden, 2020. május 19-én, a Püspöki Palotában. Böcskei László megyés püspök meghívására érkezett a partiumi püspöki székhelyre a február végén felszentelt és érseki székbe iktatott Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye elöljárója, Pál József-Csaba, a Temesvári Egyházmegye püspöke, valamint Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye főpásztora. A római katolikus püspököket megtisztelte jelenlétével […]

Faültetés a Püspöki Palota kertjében

A Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota kertjében ünnepélyes keretek között ültettek el erdészek és szakemberek felügyeletével egy hat éves óriás mamutfenyő csemetét (Sequoiadendron giganteum) hétfőn, 2020. május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulóján. Ezt az eseményt a szervezők egyben a Ferenc pápa Erdélyben tett apostoli látogatásának közeledő évfordulójáról való megemlékezésnek is szánták. […]

Szabadtéri szentmise a székesegyház előtti téren

Igaz ugyan, hogy zuhogó esőben és nem a székesegyházban, de hosszú idő elteltével ismét hívek jelenlétében mutathatott be szentmisét vasárnap, 2020. május 17-én, 10.00 órakor Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök. Az ünneplő hívek a székesegyház főbejárata előtt álltak, a kötelező fizikai távolságtartásnak eleget téve. Homíliájában Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a […]

Böjt és imanap az emberiségért

Tizenhárom nyelven fogalmazta meg üzenetét a Főbizottság az Emberi Testvériségért, mellyel azokhoz a „testvérekhez” fordul, akik hisznek a Teremtő Istenben. A Főbizottság 2020. május 14-ére, csütörtökre imanapot hirdet az emberiségért, melynek a jelenlegi világjárvány során különös jelentősége: május 14-e legyen az imádság, a böjt és az emberiségért végzett könyörgés napja. Az Emberi Testvériségért Főbizottság minden […]

Legyen ma tágasabb a váradi székesegyház! – Böcskei László püspök prédikációja a Szent László ünnepen

Zárt ajtók mögött, zarándokok (fizikai) jelenléte nélkül mutatott be ünnepi szentmisét Böcskei László megyés püspök Szent László király tiszteletére Húsvét V. Vasárnapján, 2020. május 10-én, az egyházmegyei zarándoklati napon, a nagyváradi székesegyházban. A hagyományos körmenet helyett a templom előtti téren adott áldást az alapító szent király ereklyéjével az élő közvetítésbe bekapcsolódó hívekre, a városra és […]

Szent László ünnepe: „Boldog az az ember aki féli az Urat”

A világjárványra való tekintettel, illetve a még hatályban levő sürgősségi állapot óvintézkedései miatt a római katolikus püspökség ebben az évben nem tudta megszervezni a hagyományos zarándoklat, viszont húsvét V. vasárnapján a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök szentmisét mutatott be a Szent László-herma jelenlétében a hívek, illetve a zarándokok fizikai jelenléte nélkül. „Boldog az az […]

Búzaszentelés volt a nagyváradi székesegyházban

Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amelyben papok és hívek Isten segítségét kérik a vetésekre, és közösen imádkoznak jó termésért. A nagyváradi székesegyházban 2020. április 26-án, vasárnap a 11.00 órakor kezdődött, a hívek jelenléte nélkül bemutatott szentmisén Fodor József általános helynök prédikált. A szentmise végén Böcskei László megyés püspök elvégezte a búzaszentelés szertartását. A […]