Pünkösdvasárnapi bérmálás a székesegyházban

Huszonhat fiatalnak és három felnőttnek szolgáltatta ki Pünkösdvasárnap, 2019. június 9-én a nagyváradi székesegyházban 11.00 órakor kezdődő szentmisén a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök. A jelöltek felkészítését Fodor József plébános, általános helynök végezte. Prédikációjában a főpásztor Pünkösd ünnepének jelentőségéről beszélt. A Karácsony és Húsvét után, a Pünkösd továbbviszi Isten megváltó művét a szeretét jegyében. […]

Prokop 100 – kiállításmegnyitó a Nagyváradi Várban

A festőművész születésének 100. évfordulójára való utalással, Prokop 100 címmel nyitott kiállítást a Nagyvárad Római Katolikus Egyházmegye és Nagyvárad Város Múzeuma 2019. május 6-án, a Nagyváradi Vár B épületének II. emeletén, a 16-os teremben. A kalocsai származású Prokop Péter katolikus pap és festőművész életének utolsó részében, a kilencvenes években adományozott – közel tízezer művet számláló […]

Böcskei László püspök volt az esztergomi Mindszenty-ünnep szónoka

Mindszenty József boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét 2019. május 4-én az esztergomi bazilikában. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás volt, a szónok Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, aki arra buzdított, hogy egymásba kapaszkodó elköteleződéssel tegyünk egy jobb, szerethetőbb világért.   Évről évre élettel teli sokaság tölti meg az esztergomi bazilika padsorait május elején. Zarándokok, akik Budapestről […]

A Renovabis segélyszervezet támogatói zarándokoltak Nagyváradra

Támogatói számára szervezett zarándoklatot a Renovabis németországi egyházi segélyszervezet Kelet-Magyarországon és Románia nyugati egyházmegyéiben 2019. április 29. – május 3. között. Kedden 2019. április 30. déltől, szerdán 2019. május 1. délig, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye vendégei voltak a németországi látogatók. A huszonnégy adakozót négy Renovabis munkatárs kísért el ezen, az első ilyen jellegű zarándoklaton. […]

Húsvétvasárnapi szentmise a székesegyházban

A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét 2019. április 21-én, 11.00 órakor celebrálta Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban. A székesegyház Szent László Ének- és Zenekara Mozart C-dúr „koronázási” miséjét interpretálta, Kristófi János karnagy vezetésével.   A szentmise bevezetőjében Böcskei László megyés püspök a Húsvétvasárnapi evangélium első szavaira hívta fel a figyelmet, amelyeket Mária Magdolnának tulajdonít a szent […]

Húsvét vigíliája a székesegyházban

Tűzszenteléssel kezdődött a székesegyház előtti téren Húsvét vigíliája. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálta. A szentmise után feltámadási körmenetet tartottak és megáldották a húsvéti ételeket.   A húsvéti öröméneket (latinul Exultet) Blaga Antóniusz, nagyváradi egyházmegyés kispap énekelte, majd ezt követően elhangzottak az üdvösségtörténetet összefoglaló […]

Nagypénteki szertartás a székesegyházban

Kiszáradt szenteltvíztartó, dísztelen oltár, nyitott, üres tabernákulum fogadta nagypénteken, 2019. április 19-én, 18.00 órakor a székesegyházban a híveket, akik a szertartásra jöttek. A liturgikus év egyedüli napján, amikor nincs szentmise, az oltár előtti csendes leborulással kezdődött a liturgikus cselekmény. Az igeliturgia keretében szent János evangéliuma szerint adta elő a passiót a székesegyház Szent László Kórusa, […]

Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Nagycsütörtökön, 2019. április 18-án, az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor mutatott be szentmisét Böcskei László megyéspüspök. Jézus felebaráti szeretetének emlékére a főpásztor 12 férfinak mosta meg a lábát. A szentmisét 22.00 óráig tartó virrasztás követte.   A szentmise bevezetőjében a Böcskei László megyés püspök az ünnep jelentőségéről beszélt. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékére bemutatott szentmise, […]

Megszentelték az új olajokat a nagyváradi székesegyházban

A nagycsütörtöki krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődött a nagyváradi székesegyházban 2019. április 18-án. Az egyházmegye papsága együtt misézett a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése volt (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma). Az egyházmegye papságán kívül, a […]

Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete

Kedves ünneplő testvéreim!   Krisztus feltámadásának ünnepén jogosan fogalmazódnak meg bennünk a következő kérdések: Mit ért a mai ember húsvét ünnepéből? Mit fogad el a mai ember húsvét üzenetéből? Mennyire közelíti meg a mi húsvétunk Jézus örök húsvétját, amely a halálon aratott győzelem útján, a bűn sötétségéből az élet világosságára vezeti az Őt követőket? Jogosak […]