Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Székelyhídon

Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Székelyhídon vasárnap, 2019. június 30-án. Az egész napos rendezvény 11.00 órakor kezdődőt a Stubenberg-kastély udvarán. A szabadtéri szentmisét Kuglis Gábor székelyhídi plébános, az esemény házigazdája mutatta be, Böjte Csaba ferences szerzetes és Olasz Attila, a Csongrád megyei Földeák település plébánosának koncelebrálásával. Gyermekek és felnőttek vették birtokba a gyermekvédelmi központ gondozott udvarát. […]

A Nagyvárad-Újvárosi plébániatemplom búcsúját ünnepelték

Szent László ünnepén, 2019. június 27-én Jelenits István piarista szerzetes volt a szónoka a lovagkirály tiszteletére felszentelt, Nagyvárad központjában található templom búcsúünnepének. A város és az egyházmegye alapítóját, védőszentjét gyűltek össze ünnepelni a nagyváradiak. Az ünnepi szentmisére megtelt a Szent László-templom, melynek főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt. A szentmisén az egyházmegye papsága koncelebrált. A […]

Búcsús szentmise a nagyváradi Szent László menedékház kápolnájában

Szerda este, 2019. június 26-án tartották a váradi Szent László-menedékház búcsúünnepét. A szentmise szónoka Nagy Tibor köröstarjáni plébános volt. Szabó Ervin várad-olaszi plébános köszöntött mindenkit. Bevezető gondolatként Szabó Ervin várad-olaszi plébános megjegyezte: valahányszor elhalad a Szent László-menedékház melletti úton, mindig a menedék szó jut az eszébe. Szomorú, hogy évente csak egy alkalommal van itt szentmise, […]

Hittantábor volt Szilágysomlyón

Az előző évek hagyományát folytatva, idén is hittantábort szerveztek gyermekek számára a szilágysomlyói plébánián. Kedden, 2019. június 18-án, 9.00 órakor szentmisével kezdődött az első nap programja. Ozsváth József plébános biztatására, a gyermekek bebátorkodtak a szentélybe és ott vettek részt a szentmisén, amelyre a székelyhídi gyermekotthon 4 lakója is eljött, hogy együtt táboroztak a szilágysomlyói gyerekekkel. […]

Bérmálás volt a Katalin-telepen

 Böcskei László megyés püspök 11 jelöltnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Katalin-telepi templomban vasárnap, 2019. június 23-án. A fiatalokat Vass Csaba CM lazarista szerzetes készítette fel erre az alkalomra. A szentmise kezdetén Vass Csaba CM plébános üdvözölte Böcskei László megyés püspököt a hívei körében. Hangsúlyozta: ünnep számukra, hogy 7 fiatal és 4 felnőtt vár […]

Hét fiatal bérmálkozott a nagyváradi Szent József templomban

Vasárnap, 2019. június 23-án, Böcskei László megyés püspök a Szent József-telepi plébániatemplomban 7 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, akiket Bărbuţ Péter plébános készített fel. A szentmise elején Böcskei László megyés püspök megáldotta a Pintér László egyháztanácsos kivitelezésében kifestett, megszépült szentélyt. Bevezető gondolataiban a főpásztor hangsúlyozta: ünnep a bérmálás szentségének kiszolgáltatása napja nemcsak a jelöltek, […]

Úrnapi szentmise Székelyhídon

Úrnapi körmenetes ünnepi szentmisén vettek részt a székelyhídi hívek csütörtökön, 2019. június 20-án, 18.00 órakor. Krisztus szent testének és vérének ünnepén Kuglis Gábor helyi plébános mutatta be a szentmisét. Bár az egész térségre szóló viharjelzés volt érvényben, Istennek hála elkerülte az Érmelléket a vihar, így kellemes időben ünnepelhettek a hívek. Bár délután felhősödni kezdett és […]

A Szentháromság titkát ünnepelték Nagyvárad-Szőllősön

Szentháromság vasárnapján, 2019. június 16-án délben tartották a Nagyvárad-szőllősi római katolikus plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály kanonok, szentjobbi apát-plébános volt. Bevezető gondolatként Májernyik Mihály kanonok hangsúlyozta: áldott legyen az Atya, Fiú, Szentlélek, amiért a nagy irgalmasságát gyakorolja rajtunk, és a Szentháromság ünnepén ez különösképpen elmondható. Köszönet, hogy a történelem folyamán elárasztotta […]

Bérmálás Nagyszalontán

Nagy izgalommal fogadta Bölcskei László megyés püspököt Nagyszalontán vasárnap, 2019. június 16– án a bérmálkozó 22 fiatal és 2 felnőtt, akiket Lőrinc Ottó plébános-kanonok készített fel erre az alkalomra. A zsúfolásig megtelt templom érzékeltette a nap fontosságát a helyi közösség számára. Prédikációjában a főpásztor beszélt az ősegyház első keresztényeiről, akik megkapván a Szentlelket, szétszéledtek a […]

Szent Antal búcsú a Tokaji-telepi kápolnában

A nagyvárad-velencei plébániához tartozó Tokaji-telepi Szent Antal kápolna búcsúünnepét tartották meg vasárnap, 2019. június 16-án. A híveket Curaliuc Demeter plébános köszöntötte, rámutatva arra, hogy Szent Antal lényegében a „legtöbbet zaklatott” szent, mivel mindenki keresi őt imáival, ő pedig mindenkit meghallgat és közbenjár az ő Mesterénél, Jézus Krisztusnál, a mi Mesterünknél, hogy imáink meghallgattassanak és hogy […]