Megáldották a nagyszülőket a váradi Szent Anna-templom búcsúünnepén

A nagyváradi Szent Anna-templom búcsúünnepét július 26-án, hétfő délután tartották. Az egybegyűlteket Szabó Ervin várad-olaszi plébános köszöntötte, a szentmise szónoka és főcelebránsa Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános volt. A szentmise bevezető részében Szabó Ervin várad-olaszi plébános, utalva arra, hogy Szent Anna Jézusnak a nagymamája volt, megjegyezte: a saját életében a nagymamája nagyon fontos szerepet játszik. Nála […]

A nagyszülőket ünnepelték

Ferenc pápa ebben az esztendőben bevezette a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet július negyedik vasárnapján, Szent Joachim és Szent Anna, Jézus Krisztus nagyszüleinek emléknapja közelében tart ezentúl a római katolikus egyház. Az idei világnap témája az „Én veletek vagyok mindennap” (Mt 28,20) szentírási részlet volt. A nagyváradi székesegyházban vasárnap délelőtt 11.30 órakor kezdődött szentmise után […]

Legyetek béketűrők! – Folytatódott a Szent József nagykilenced

A hetedik imaalkalommal folytatódott az idei nagykilenced július 21-én, szerdán 18 órától a nagyváradi Szent József-telepi templomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója volt, akinek a munkatársai is közreműködtek az imaest folyamán. A Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évben, a januártól szeptemberig terjedő időszakban, minden hónap harmadik szerdáján különleges […]

Dicsérjétek az Urat! – beszámoló a micskei biblia- és gitártáborról

A személyes találkozások és a gyermekek öröme arra motivál, hogy jövőre is szervezzük meg ezt a sikeres biblia- és gitártábort – meséli lelkesen telefonon Mihály Balázs micskei plébános. Július 15-18. között élettel, gyerekzsivajjal telt meg a plébánia és környéke, voltak résztvevők, akik „a jókedv hírére” menet közben csatlakoztak a csapathoz. Az első napok hangulatát Kosztándi […]

Ébredj fel! – beszámoló a tasnádszántói gitártáborról

A tasnádszántói plébánián június 30-a és július 4-e között immár IX. alkalommal rendezték meg az egyházmegyei gitártábor. Az idei év mottója: „Ébredj fel!” volt. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több fiatal vesz részt táborunkban. Ebben az évben 86 gyerek jelentkezett, akik a Nagyváradi Egyházmegye különböző pontjairól érkeztek. A tábori oktatás magas színvonaláról a […]

Búcsús szentmise Svábtanyán

„Két oszlopa igazságnak, / két csillaga e világnak: / Péter és Pál, szent hitünknek ültetői, / véretekkel ősi Róma új szülői!” Ezzel a liturgikus népénekkel hívta a híveket Mihály Balázs plébános a Tóti községhez tartozó svábtanyai szabadtéri búcsúünnepre. A településnek nincs temploma, csak egy harangláb hirdeti azt a helyet, ahol imára gyűlhetnek össze a lakosok. […]

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása Margittán

Kiemelkedő ünnep volt a margittai egyházközségben vasárnap, 2021. július 4-én, hiszen Böcskei László megyés püspök 35 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött az Árpád házi Szent Margit templomban. A bérmálási szentmise volt a megkoronázása a több mint két éven át tartó felkészülésnek, amelyet Tóth Attila Levente plébános és […]

A Szent László menedékház kápolnájának búcsúünnepe

A nagyváradi Szent László-menedékház kápolnájának búcsúünnepét tartották szombaton, 2021. június 26-án. A káplnában évente egyszer, védőszentjének ünnepén mutatnak be szentmisét. A hajlék felszentelésének 120. évfordulóját a koronavírus-járvány miatt tavaly nem tudták megünnepelni, ezért a megszokottnál talán még nagyobb örömmel gyűltek össze a hívek, hogy imádságaikkal megszólítsák a mindenható Istent, és hálát adjanak neki azért, hogy […]

Szent László kilencszáz év távlatából is példaképnek számít

A nagyváradi Szent László-plébániatemplom búcsúünnepét tartották vasțrnap, 2021. június 27-én. A szentmise szónoka és főcelebránsa Giosanu Leonard váradolaszi segédlelkész volt. Az együttlétért a házigazda Pék Sándor esperes-plébános mondott köszönetet, közreműködött a Kribus Mónika kántor-karnagy által felkészített Halmos László kórus. Az ezüstmisés Giosanu Leonard váradolaszi segédlelkész prédikációjában arra hívta fel a figyelmet: ebben az évben kerek […]

A micskei templom búcsúját ünnepelték

„Jézus szívét dicsérni, hívek, jöjjetek!” – ezzel a felszólítással hívta a helyi és a környékbeli híveket Mihály Balázs micskei plébános a búcsús szentmisére vasárnap, 2021. június 20-án. A micskei, komoly történelmi múlttal rendelkező római katolikus templom Jézus Szentséges Szíve tiszteletére lett felszentelve. Bár az ünnep idén június 11-én volt, hagyomány szerint Micskén a templombúcsút a […]