Élelmiszer csomagokat osztottak az Érmelléken

A Menta Várad Egyesület, az éradonyi római katolikus plébánia és az éradonyi polgarmesteri hivatal közös összefogása révén, Kiss Márton plébános irányítása alatt érmelléki idős, segítségre szoruló személyeknek és családoknak juttattak el élelmiszer csomagokat ezekben a nehéz napokban a plébánia önkéntesei. Czifra János pasztorális referens közreműködésével továbba is folytonosságot szeretnének biztosítani az adakozásnak, ezért felhívást intéznek, […]

Felújították a béli római katolikus templom tetőszerkezetét

Az elmúlt hetekben felújították a béli római katolikus templom tetőszerkezetét. Egeli József plébános azt nyilatkozta: tavaly télen fedezték fel, hogy a padláson hó van, majd amikor jobban körülnéztek, észrevették, hogy a cserepek töredezettek és a faanyag is gyenge állapotban van. Mindennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy több mint száz évvel ezelőtt javították utoljára. A […]

Bemutatkozik a tasnádi egyházközség

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora kánoni látogatást folytat az év folyamán az egyházmegye plébániáin. Március hónapban a tasnádi, tasnádszántói és kárásztelki plébániákat látogatja meg. Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint (396.k. 1.§.) “a püspök köteles az egyházmegyét évente részben vagy egészében meglátogatni”. Ez a hivatalos látogatás alkalmat ad arra, hogy a megyéspüspök közelebbről megismerje az […]

Ifjúsági lelkinapot tartottak Tasnádszántón

Esperesi kerület szintjén szervezett nagyböjti ifjúsági lelkinapot Tasnádszántón az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda pénteken, 2020. március 7-én. Közel hatvan fiatal vett részt a lelkinapon, amely egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy elgondolkozzanak a nagyböjt igazi jelentésén, hogy jobban elmélyedjenek, elcsendesedjenek. Vakon Zsolt püspöki titkár, ifjúsági referens tartott gondolatébresztő előadást, majd kiscsoportban beszélgettek a fiatalok. A […]

Lelkinapot tartott a nagyváradi Mária Légió Biharpüspökiben

A nagyváradi Mária Légió „Segítő Szűzanya” Comitium a nagyböjti lelkigyakorlatos napját tartotta 2020. március 7-én a biharpüspöki „Szent Mihály” közösségi házban, illetve a helyi, Szent Lőrinc tiszteletére szentelt plébániatemplomban. A Mária Légió imádságos lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a Római Katolikus Egyház tanítását vallva, máriás lelkületben együtt imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, apostolkodnak. A […]

Misszió a tasnádi egyházközségben

Az eucharisztikus kongresszusra készülve, húsz év után szerveztek Missziót a tasnádi egyházközségben, 2020. február 27–március 1. között. Kruzslitz Imre plébános meghívására a lazarista rend két tagja, Vass Csaba és Szőke Sándor, missziós atyák érkeztek Tasnádra a nagyváradi Katalin-telepről. Vass Csaba az alábbiakban foglalta össze a Misszió főbb üzenetét. Több templomban található egy nagy kereszt, amelyen […]

Szlovák és roman ajkú egyháztanácsosok találkozója

Az Apostolicam Actuositatem zsinati határozat rávilágítanak arra a szerteágazó és felelősségteljes feladatra, amely a plébániák egyháztanácsosaira hárul: „A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes az […]

Fogadalmi triduummal készülnek a nagyböjtre a Szent László templomban

A harminckét évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. Ennek megfelelően tartják a fogadalmi triduumot idén is február 23-25. között a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban: 17.00 órakor szentségimádás van, 18.00 […]

Házasság hete Nagyváradon

A Házasság hete rendezvénysorozat közel két évtizede Angliából indult el, amely minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Erdélyben 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Ezeken a rendezvényeken nyíltan beszélünk […]

Megáldotta a főpásztor a külsőleg felújított érmihályfalvi templomot

Ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a külsőleg felújított templomot Érmihályfalván 2020. február 16-án Böcskei László megyés püspök. A szentmise bevezető gondolataiban az egyházmegye elöljárója a közelgő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójára tért ki, „Minden forrásom belőled fakad”, kihangsúlyozva a lelki frissesség fontosságát. Olyan keresztényekre van szükség – mondta a megyés püspök – akik ki mernek […]