Szlovák és roman ajkú egyháztanácsosok találkozója

Az Apostolicam Actuositatem zsinati határozat rávilágítanak arra a szerteágazó és felelősségteljes feladatra, amely a plébániák egyháztanácsosaira hárul: „A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes az […]

Fogadalmi triduummal készülnek a nagyböjtre a Szent László templomban

A harminckét évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. Ennek megfelelően tartják a fogadalmi triduumot idén is február 23-25. között a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban: 17.00 órakor szentségimádás van, 18.00 […]

Házasság hete Nagyváradon

A Házasság hete rendezvénysorozat közel két évtizede Angliából indult el, amely minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Erdélyben 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Ezeken a rendezvényeken nyíltan beszélünk […]

Megáldotta a főpásztor a külsőleg felújított érmihályfalvi templomot

Ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a külsőleg felújított templomot Érmihályfalván 2020. február 16-án Böcskei László megyés püspök. A szentmise bevezető gondolataiban az egyházmegye elöljárója a közelgő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójára tért ki, „Minden forrásom belőled fakad”, kihangsúlyozva a lelki frissesség fontosságát. Olyan keresztényekre van szükség – mondta a megyés püspök – akik ki mernek […]

Szegedi képzésen vettek részt nagyváradi egyháztanácsosok

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja közösen szervezte meg 2020. február 6-8. között Szegeden azt a plébániai élet fellendítését megcélozó tréninget, amelyen tizenhat személy, egyháztanácsosok és az egyházban más szerepet betöltők vettek részt a nagyváradi egyházmegyéből. A „Fiatalokkal a keresztény Európáért” transznacionális együttműködésben öt ország – Lengyelország, Szlovákia, […]

Margittai és székelyhídi kerület egyháztanácsosai zarándokoltak Máriapócsra

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétikai Irodájának szervezésében 2020. február 1-én Máriapócsra zarándokoltak a Margittai és a Székelyhídi Esperesi Kerület egyháztanácsosai, ahol lelkinapon és képzésen vettek részt. Közös szentmisén vettek részt a zarándokok, amelyet az őket kísérő papok mutattak be. Az előadók Vargáné Bögi Vera vezetésével közös gondolkodásra sarkaltak a délutáni műhelyek alkalmával és szembesítettek azzal, hogy […]

Szent Pál megtérésének ünnepe Székelyhídon

Pál fordulásakor, azaz Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, 2020. január 25-én, szombaton délben hálaadó szentmisét mutatott be Böjte Csaba OFM és Kuglis Gábor plébános a székelyhídi római katolikus templomban. Böjte Csaba prédikációjában Pál apostol életéről beszélt, aki nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivel korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, […]

Borokat áldottak meg Szent János apostol ünnepén

Szent János apostol és evangélista ünnepén, 2019. december 27-én Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus borokat és pezsgőket áldott meg a premontrei kanonokrend Úri (Roman Ciorogariu) utcai nagyváradi széktemplomában a péntek délelőtti szentmise kezdetén. Borokat áldott meg a nagyváradi székesegyházban Fodor József általános helynök is. A prédikációban Fejes Rudolf Anzelm apát arra hívta fel a figyelmet, […]

Jézus születésének örömhírét hirdették a szilágysomlyói fiatalok

A Székelykapuk-Zöldkapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok keretén belül, a nemzetközi betlehemes versenyre jelentkezett a szilágysomlyói római katolikus plébánia Hírmondó csapata. A kilenc VI-VIII. osztályos gyermek műsorukat öt különböző helyen adták elő, így hirdetve az örömhírt. Első fellépésünk december 17-én volt, a város kultúrotthonában, mégpedig az „I. Családi Advent Szilágysomlyón” nevű jótékonysági vásáron. Második fellépésünk december 18-án, […]

Adventi ifjúsági- és gyereknap volt Tasnádon

Hatodik alkalommal szervezett Adventi ifjúsági- és gyereknapot a tasnádi római katolikus plébánia szombaton, 2019. december 14-én. Az egész évi plébániai ifjúsági foglalkozások záróakkordjaként, ez a program is a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásának örvendhetett. Nyolcvan csillogó szempár és legalább 20 lelkes kisegítő – pedagógus, zenész, szülő – osztotta meg egymással a várakozás örömét az egykori katolikus […]