A Szentháromság titkát ünnepelték Nagyvárad-Szőllősön

Szentháromság vasárnapján, 2019. június 16-án délben tartották a Nagyvárad-szőllősi római katolikus plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály kanonok, szentjobbi apát-plébános volt. Bevezető gondolatként Májernyik Mihály kanonok hangsúlyozta: áldott legyen az Atya, Fiú, Szentlélek, amiért a nagy irgalmasságát gyakorolja rajtunk, és a Szentháromság ünnepén ez különösképpen elmondható. Köszönet, hogy a történelem folyamán elárasztotta […]

Bérmálás Nagyszalontán

Nagy izgalommal fogadta Bölcskei László megyés püspököt Nagyszalontán vasárnap, 2019. június 16– án a bérmálkozó 22 fiatal és 2 felnőtt, akiket Lőrinc Ottó plébános-kanonok készített fel erre az alkalomra. A zsúfolásig megtelt templom érzékeltette a nap fontosságát a helyi közösség számára. Prédikációjában a főpásztor beszélt az ősegyház első keresztényeiről, akik megkapván a Szentlelket, szétszéledtek a […]

Szent Antal búcsú a Tokaji-telepi kápolnában

A nagyvárad-velencei plébániához tartozó Tokaji-telepi Szent Antal kápolna búcsúünnepét tartották meg vasárnap, 2019. június 16-án. A híveket Curaliuc Demeter plébános köszöntötte, rámutatva arra, hogy Szent Antal lényegében a „legtöbbet zaklatott” szent, mivel mindenki keresi őt imáival, ő pedig mindenkit meghallgat és közbenjár az ő Mesterénél, Jézus Krisztusnál, a mi Mesterünknél, hogy imáink meghallgattassanak és hogy […]

Szentháromság vasárnapja Székelyhídon

Kicsi pünkösdnek is nevezik a Szentlélek-ünnepet követő első vasárnapot, Szentháromság vasárnapját. A rekkenő hőségben megtelt 2019. június 16-án, Szentháromság vasárnapján délelőtt a székelyhídi római katolikus templom, a műemlék épület falai igazi menedéket jelentettek a hőség elől, kellemes hűsülést biztosítva. Így vehettek részt a hívek a Kuglis Gábor helyi plébános és a magyarországi Vas megyei Gersekarátról […]

Jótékonysági nap Gálospetriben

Ötödik alkalommal szerveztek jótékonysági napot az elmúlt szombaton a gálospetri Szentháromság gyerekotthonban. Az ünnepi szentmise szónoka Böjte Csaba szerzetes volt. Rekkenő hőségben kerestünk parkolót szombaton délben a gálospetri Szentháromság gyerekotthon előtti utcában, az autók sokasága jelezte, hogy idén is számos, az intézményt támogató barát, munkatárs fogadta el a meghívást a jótékonysági napra. Az egykori Frátrer […]

Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise Székelyhídon

Az egyház születésére és a Krisztustól kapott missziós küldetésre emlékeznek a keresztények szerte a nagyvilágban Pünkösdkor. A verőfényes nyárias napsütésben megtelt Pünkösdvasárnap délelőtt a gyönyörűen feldíszített székelyhídi római katolikus templom, sokan állva vettek részt a Kuglis Gábor plébános által celebrált ünnepi szentmisén. Prédikációjában a plébános kifejtette, hogy Pünkösdkor három fontos dolgot ünneplünk: a Szentlélek eljövetelét, […]

Pünkösdi búcsú a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban

Pünkösdvasárnap, 2019. június 9-én tartották a nagyváradi Szentlélek – közismert nevén Barátok – plébániatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója volt. A pünkösdvasárnapi szentmise olvasmánya az Apostolok cselekedeteiből hangzott el, annak a Szentlélek kitöltetéséről szóló része, illetve igerészletek hangzottak el Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből és Szent […]

Anyák napi műsor a tapasztaltak otthonában

Lőrinc Ottó kanonok-plébános és a bérmálásra készülő gyerekek ellátogattak a nagyszalontai református idősek otthonába szombaton, 2019. május 4-én délben. A gyerekek egy szál virággal és anyáknak szóló versekkel édesítették meg az öregotthonban lakó édesanyák és nagymamák napját.   Meghatottan, könnyes szemmel hallgatták a gyerekek által előadott verseket. A gyerekek számára egy elmondott vers volt csupán, […]

Fiatalos nagyböjti szent idő Érmihályfalván

Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. (Iz 53,5) A nagyböjti szent időben az Úr Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Ebben az időszakban még fokozottabban oda kell figyelnünk magunkra, és a körülöttünk lévőkre egyaránt. A keresztény ember nagyböjtben többet […]

Nagyböjti lelkigyakorlat a Barátok templomában

„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13) – ezzel a mottóval 2019. április 11–13. között a 18 órakor kezdődő szentmisék keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak a nagyvárad-olaszi Barátok templomában. A meghívott szónok Markovics Balázs atya, a debrecen-nyíregyházi egyházmegye lelkipásztora, a debreceni Szent Anna székesegyház káplánja volt. A csütörtök esti misén megjelenteket […]