premontrei_bor_1

Bort szenteltek a premontrei rend váradi széktemplomában

Szent János apostol és evangélista ünnepén, 2017. december 27-én Fejes Rudolf Anzelm apát bort szentelt és megáldotta az újévi pezsgőket a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemplomában. Karácsony harmadnapján,  a premontrei rendi hagyomány szerint megszentelik az új borokat és azokat a pezsgőket, melyeket a polgári újév köszöntésekor használnak a hívek.   Szerda délelőtt a Várad-hegyfoki Premontrei […]

unnepi-szentmiset-tartottak-a-premontrei

Új oltárkép a premontrei préposti széktemplomban

Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Premontrei préposti széktemplomban 2017. december 26-án, Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepén. Szent István mindenki számára példaértékű lehet még ma is, hiszen Krisztus módjára viselkedett, hangzott el. Az igeliturgia keretében, Szent István ereklyéjének jelenlétében, az ő passióját énekelték el. Jakab Christian görög katolikus diakónust hívták meg szónoknak, […]

dscn4289_1

Templombúcsút ünnepeltek Váradszentmártonban

A váradszentmártoni premontrei rendi plébánia templom védőszentjének, Szent István első vértanúnak ünnepnapján, 2017. december 26-án délután tartották meg a búcsúünnepet. Ugyancsak Szent István első vértanú a védőszentje a premontrei kanonokrend váradhegyfoki premontrei prépostságának is.   A váradszentmártoni templomot Lajcsák Ferenc (1772 – 1843) nagyváradi püspök szentelte fel 1838-ban. Fejes Rudolf Anzelm O.praem apát, Váradhegyfoki Prépost-Prelátus, […]

jubilalo_vinces_noverek

Jubiláló vincés nővérek

Évek jönnek, évek múlnak de a szeretet, amit magunk körül elvetünk, előbb vagy utóbb kivirágzik. Leírni pár mondatban mindazt, amit egy ember élete során véghezvitt, szinte lehetetlen, annál is inkább, amikor hetven, illetve hetvenöt év távlatára tekintünk vissza. A vincés nővérek közösségében Nagyváradon december 17-én ketten ünnepelték hívatásuk jubileumát.  Albert Felicia nővér 1947-ben lépett a rendbe. […]

csodaserem_1

A Csodásérem volt témája az utolsó lazarista előadásnak

A nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban lezárult az a lazarista előadássorozat, amelyben a 400 éves jubileumi év alatt a rend alapítóját, lelkiségét, működését mutatták be. Az utolsó előadás, 2017. november 19-én, a Csodáséremről szólt, és Barta Szabolcs CM, magyar tartományfőnök tartotta. Hangsúlyozta: az érem egy jel, egy üzenet, tehát nem csupán egy ékszer, amit mondjuk a nyakláncunkon […]

lazaristak_400_4

Alapításuk 400. évfordulóját ünnepelték a lazaristák

Páli Szent Vince napján, 2017. szeptember 17-én, ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg a lazarista rend alapítójáról a Katalin-telepi Csodásérmű Boldogasszony plébániatemplomban. A főcelebráns Böcskei László megyés püspök volt, Fodor József általános helynök prédikált. A híveket a váradi származású Barta Szabolcs CM, a lazaristák magyar tartományfőnöke köszöntötte, megköszönve mindenkinek, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek együtt […]

fejes_1

A premontrei rend nagyváradi széktemplomának felszentelési évfordulója

A premontrei rend nagyváradi széktemplomának felszentelési évfordulóját ünnepeték 2017. szeptember 18-án. A szentmisét Fejes Rudolf Anzelm várad-hegyfoki apát, prépost-prelátus mutatta be. Bevezetőjében Fejes Rudolf Anzelm apát arra hívta fel a figyelmet: szeptember 18-án a nagyváradi széktemplom felszentelésének évfordulóját ünneplik. Egy-egy templomnak sajátságos ünnepei vannak, s ilyen a felszentelés napja, mely eredetileg búcsúval volt összekötve. A […]

premontrei_bucsu_2

Búcsúünnep a nagyváradi premontrei széktemplomban

A Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapja, 2017. szeptember 15., a nagyváradi premontrei templom búcsú ünnepe is.   A templomot a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére építették (1740 – 1760 között) Csáky Miklós váradi püspök idejében a pálos szerzetesek. 1808 óta a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemploma. A műemlék-templom értékei a csodálatos főoltárkép, amely a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja  […]

premontrei_fekete_madonna

A Szűzanya oltalmáért imádkoztak a premontrei széktemplomban

A czestochowai kegykép búcsúját tartották vasárnap reggel, 2017. augusztus 27-én, a Premontrei Széktemplomban. A szentmisén a Szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték, s imádkoztak a Fekete Madonna képe előtt. Fejes Anzelm Rudolf apát, premontrei prépost elmondta, az eredeti czestochowai kegykép Nagyváradon található másolata pálos örökség, hiszen a premontrei széktemplom is valamikor pálos templom volt; a premontreiek őrzik a pálos hagyományokat, örökségeket, a kegyképmásolatnak pedig ugyanaz […]

premontrei_fogadalom_8

Fogadalomtétel a premontreiek váradi széktemplomában

Balogh Alfréd Ferenc Áron O. Praem. tette le első szerzetesi fogadalmát Urunk Színeváltozásának ünnepén, 2017. augusztus 6-án, a délelőtti ünnepi szentmise keretében, a premontreiek nagyváradi préposti széktemplomában.   Bevezetőjében Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost- prelátus arra hívta fel a figyelmet, hogy Urunk Színeváltozásának ünnepén a premontrei rendi család egy fogadalmas taggal gazdagodik. Tavaly nyáron a […]