Grazban jubiláltak a vincés nővérek

Grázban, a tartományi házban találkoztak 2018. szeptember 20-24. között Páli Szent Vince Szeretet Leányai, akik ebben az évben ünnepelték hivatásuk 25. 40. 50. 60. és 70. jubileumi  évfordulóját. A nagyváradi közösség három tagja is csatlakozott a jubilálókhoz, ők hivatásuk 25-ik évét köszönték meg az Urnak.   A péntek délutáni találkozás egy meglepetéssel kezdődött. Mindenki kiválaszthatott […]

Krisztus művét folytatják a lazaristák

A lazarista rend és a vincés család alapításának ünnepén, 2018. szeptember 27-én, csütörtökön  a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban ünnepi szentmisét mutatott be Barta Szabolcs tartományfőnök. Bevezetőjében az egyébként a váradi Katalin-telepről származó Barta Szabolcs, a Misszióstársaság magyarországi tartományfőnöke arra hívta fel a figyelmet: szeptember 27-e a római katolikus egyházi naptárban Páli Szent Vince áldozópap ünnepe, a lazarista […]

Fájdalmas Szűzanya búcsú a premontrei széktemplomban

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon, szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya (más néven a Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapját üli az Egyház. Ezt a napot Szűz Mária iránti tisztelet jeléül vezette be 1814-ben VII. Piusz pápa (1742-1823), egyben a napoleóni fogságból való szabadulás hálának a kifejezőjeként is. A pápa liturgikus ünneppé avatta és az egész egyház […]

ireneusz_o_praem

Károly József Irenaeus O. Praem szerzetesre emlékeztek

Szombat délelőtt a premontreiek széktemplomában dr. Károly József Irenaeus O. Praem szerzetesre, tudós professzora emlékezett a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ). A szombati szentmise bevezetőjében Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus hangsúlyozta: hagyománnyá vált, hogy március második szombatján a premontreiek széktemplomában a szerzetesrend a kiváló professzort ünnepli, […]

dsc_0039

Világnapjukat ünnepelték a szerzetesek Nagyváradon

Szent II. János Pál pápa február másodikát a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte, ezen a napon az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. 2018. február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők Nagyváradra zarándokoltak. Mintegy tizenkét kongregációt képviselő, negyvenöt szerzetes gyűlt össze ezen a […]

index

Elkezdődtek a katolikus házszentelések

Nagyváradon is elkezdődtek a házszentelések. Szerdán, 2018. január 3-án Vass Csaba, Katalin-telepi plébánost, lazarista szerzetest és Strifler Andrea kántort kísérte el a Bihari Napló újságírója egy Szováta utcai lakásba. Dénes Katalin fogadta őket kedvesen és nagy szeretettel, aki aztán később felidézte, hogy a családjában több évtizedre visszatekintő hagyománya van annak, hogy minden évben Vízkereszt környékén […]

premontrei_bor_1

Bort szenteltek a premontrei rend váradi széktemplomában

Szent János apostol és evangélista ünnepén, 2017. december 27-én Fejes Rudolf Anzelm apát bort szentelt és megáldotta az újévi pezsgőket a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemplomában. Karácsony harmadnapján,  a premontrei rendi hagyomány szerint megszentelik az új borokat és azokat a pezsgőket, melyeket a polgári újév köszöntésekor használnak a hívek.   Szerda délelőtt a Várad-hegyfoki Premontrei […]

unnepi-szentmiset-tartottak-a-premontrei

Új oltárkép a premontrei préposti széktemplomban

Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Premontrei préposti széktemplomban 2017. december 26-án, Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepén. Szent István mindenki számára példaértékű lehet még ma is, hiszen Krisztus módjára viselkedett, hangzott el. Az igeliturgia keretében, Szent István ereklyéjének jelenlétében, az ő passióját énekelték el. Jakab Christian görög katolikus diakónust hívták meg szónoknak, […]

dscn4289_1

Templombúcsút ünnepeltek Váradszentmártonban

A váradszentmártoni premontrei rendi plébánia templom védőszentjének, Szent István első vértanúnak ünnepnapján, 2017. december 26-án délután tartották meg a búcsúünnepet. Ugyancsak Szent István első vértanú a védőszentje a premontrei kanonokrend váradhegyfoki premontrei prépostságának is.   A váradszentmártoni templomot Lajcsák Ferenc (1772 – 1843) nagyváradi püspök szentelte fel 1838-ban. Fejes Rudolf Anzelm O.praem apát, Váradhegyfoki Prépost-Prelátus, […]

jubilalo_vinces_noverek

Jubiláló vincés nővérek

Évek jönnek, évek múlnak de a szeretet, amit magunk körül elvetünk, előbb vagy utóbb kivirágzik. Leírni pár mondatban mindazt, amit egy ember élete során véghezvitt, szinte lehetetlen, annál is inkább, amikor hetven, illetve hetvenöt év távlatára tekintünk vissza. A vincés nővérek közösségében Nagyváradon december 17-én ketten ünnepelték hívatásuk jubileumát.  Albert Felicia nővér 1947-ben lépett a rendbe. […]