Bizony mondom nektek – Böcskei László megyés püspök híveihez intézett buzdításai – 2017. január 23.