Hamvazószerda a székesegyházban – 2021. február 17.