Invitație la pelerinajul diecezan în cinstea Sfântului Ladislau – 2 mai 2021