Őszi papi találkozót tartottak a püspöki székvárosban
Engedtük, hogy Isten használjon minket – 72 óra kompromisszum nélkül
Ünnep Hegyköztótteleken
Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek a székesegyházban
A vincés család alapítójára emlékeztek Nagyváradon
Tanévnyitó szentmise a székelyhídi római katolikus templomban
Nagyváradon is elindult az Alzheimer Café mozgalom
Segítség a tanévkezdéshez
Véget ért Nagyváradon a Szent József nagykilenced
Tanévnyitó a Szent László Iskolában
Nagyváradi hívek zarándokoltak Máriaradnára Kisboldogasszony ünnepén
Az egyházmegye hitoktatóival találkozott a főpásztor
Családok lelki hétvégéje Sólyomkőváron
Bemutatták a püspöki palota felújított alagsorának új rendeltetését
Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója
Erdélyi nőszövetségek találkoztak Gyimesbükkben
Háromszáz éve alapította Félixfürdőt a premontrei kanonokrend
Családi napot szerveztek Nagyváradon
Úrnapja az egyházközségünkben című pályázat nyereménytábora Nagyváradon
Názáretnek mása – hittantábort szerveztek Székelyhídon
Szent Józsefhez, a szegénység kedvelőjéhez fordultak közbenjárásért
A nagyváradi plébániák lelkipásztoraival találkozott a főpásztor
A nagyváradi székesegyház búcsúünnepe
Fogadalomtétel az Élet Kenyere közösségben
Ave Maria-zene a székesegyház búcsújának küszöbén
Szlovák hívek zarándoklata Máriaradnára
Templombúcsút ünnepeltek Biharpüspökiben
Margittai családok vettek részt lelki hétvégén Sólyomkőváron
Párbeszéd a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáról
Megáldották a nagyszülőket a váradi Szent Anna-templom búcsúünnepén
Családi lelki napokat tartottak Sólyomkőváron
A nagyszülőket ünnepelték
Legyetek béketűrők! – Folytatódott a Szent József nagykilenced
Dicsérjétek az Urat! – beszámoló a micskei biblia- és gitártáborról
Ébredj fel! – beszámoló a tasnádszántói gitártáborról
Nyári gyerektáborok a Kanonok soron
Búcsús szentmise Svábtanyán
Átadták Nagyváradon a magyar zarándokházat
Töltekezés és örömteli találkozások lehetősége az idei Múzeumok Éjszakáján
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása Margittán
Hitoktatók évértékelő „zöld” napja
A Szent László menedékház kápolnájának búcsúünnepe
Szent László kilencszáz év távlatából is példaképnek számít
A micskei templom búcsúját ünnepelték
Szent József, Krisztus gondviselő oltalmazója
Ezüstmisét ünnepeltek a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Az igaz a hitből él – gyémántjubileum a nagyváradi székesegyházban
Búcsúünnepet tartottak Páduai Szent Antal tiszteletére
Városközi engesztelő szentmise a Nagyvárad-Olaszi templomban
Megnyílt a püspöki palota első emeletén az állandó egyházházművészeti kiállítás
Elballagott a Szent László Líceum két nyolcadikos osztálya
Megnyílt Nagyváradon a Caritas Catolica járóbeteg szakellátási központja
A keresztény nagykorúvá válást ünnepelték Érmihályfalván
Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Székelyhídon
Tíz gyermek járult először szentáldozáshoz Margittán
Diakónusszentelés volt a nagyváradi szekesegyházban
Hálaadó szentmisén vettek részt a Szent László Iskola végzős diákjai
Magyar állami kitüntetést vett át Böcskei László megyés püspök
Úrnapi körmenetes szentmise a székesegyház előtti téren
Úrnapja Székelyhídon
A Szent Rita Nőszövetség tagjai találkoztak Böcskei László megyés püspökkel
Gyertek, nézzétek meg! – Papok és szerzetesek zarándokoltak Szentjobbra
A nagyváradi Szent László plébánia önkéntesei találkoztak a főpásztorral
Tempfli József egykori püspökre emlékeztek a székesegyházban
Szent László témájú gyűjteményt adományoztak a püspökségnek
Megemlékezés a Szent László templom megmentéséről
Szent Ritára emlékeztek a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Pünkösdvasárnapi bérmálás a székesegyház előtti téren
Az egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László megyés püspök
Tisztaságos József – a nagykilenced ötödik imaalkalma a Szent József plébániatemplomban
Romapasztoráció az Érmelléken
Letették a nagyváradi Szent László óvoda második szárnyának alapkövét
Bemutatták Nagyváradon a templomfelújítási programot
Ifjúsági csoport alakult a Nagyvárad-Olaszi plébánián
Szent Lászlótól a Csíksomlyói Szűzanyához – biciklis zarándoklaton a Nagyváradi Egyházmegye imaszándékai
Úrnapja az egyházközségünk életében – alkotói pályázat ötfős plébániai csapatok részére
Egyházmegyei zarándoknap: „Ünnepelünk, mert élni akarunk, mégpedig bőségben”
Biciklis zarándoklaton jutattják el Csíksomlyóra a nagyváradi egyházmegye imaszándékait
Vallásturisztikai osztályba hirdet felvételit a Szent László Líceum – FRISSÍTVE
A Föld napját ünnepelték a püspöki palota kertjében
Alkotói pályázattal készültek az Eucharisztikus Kongresszusra
Hűséges József – a nagykilenced negyedik imaalkalma Nagyváradon
Szent II. János Pálra emlékeztek Margittán
Házasságkötésre való készület járvány-üzemmódban
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise a nagyváradi székesegyházban
Húsvét vigiliája a nagyváradi székesegyházban
Szentmisét mutattak be az Utolsó Vacsora emlékére
Krizmaszentelési szentmise a nagyváradi székesegyházban
Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete
Segélyakciókkal készülnek Húsvét ünnepére
Virágvasárnapi barkaszentelést tartottak a nagyváradi székesegyházban
Triduummal készülnek Húsvét ünnepére Nagyvárad-Olasziban
A Szent József-telepi plébániatemplom búcsúját ünnepelték Nagyváradon
Az egyházmegyék családpasztorációs felelősei tanácskoztak online
Engedelmes József – a nagykilenced harmadik imaalkalma Nagyváradon
Éves nagygyűlését tartotta a nagyváradi Caritas Catolica
Ökumenikus imádságos megemlékezés a nemzeti ünnepen
Magyar állami kitüntetésben részesült Böcskei László megyés püspök
Dr. Károly József Iréneuszra emlékeztek a váradi premontrei préposti széktemplomban
Nagyváradi jubiláns házaspárokat áldottak meg a székesegyházban
Papi találkozót tartottak Nagyváradon
Nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak Margittán
Szentmisét mutattak be a járvány áldozataiért a nagyváradi székesegyházban
Otthoni beteggondozókkal találkozott a főpásztor
Esti dicséret Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére
Hivatások nyomában online projektnap kilenc katolikus iskolában
A házasélet dísze – Szent József nagykilenced Nagyváradon
Imára hívja a járvány áldozatainak családjait Böcskei László megyés püspök
A székesegyházban hangolódott nagyböjtre a püspökség munkaközössége
Nagyváradi hívőt tüntetnek ki az egyházmegyei érdeméremmel
Nagyböjtre készül a nagyváradi püspökség munkaközössége
Véget ért a házasság hete, tovább zajlik a házasélet
A Betegek Világnapját ünnepelték a nagyváradi székesegyházban
Februárban tovább zajlik a Caritas Catolica téli gyorssegély programja
Az iskolába való visszatérés öröme
A betegek szentségét szolgáltatták ki Margittán
A házaspárok útjára hívják a házasokat és a házasságra készülőket
Ezerszer is igen! – elkezdődött a Házasság Hete
Böcskei László megyés püspök üzenete a Betegek Világnapjára
Hitoktatók online szentségimádási lánca
A Megszentelt Élet Világnapját ünnepelték a nagyváradi székesegyházban
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Alkotói pályázatok az Eucharisztia-tisztelet jegyében
Hivatások nyomában projektnap Nagyváradon
Szent József-évi nagykilenced kezdődött a Nagyváradi Egyházmegyében
Ima a krisztus-hívők egységéért a nagyváradi székesegyházban
Remete Szent Pálra emlékeztek a premontrei rend nagyváradi széktemplomában
„Jó itthon lenni” – Tervek és megvalósítások a tasnádi plébánián
Tanácskozás a vallásturisztikai központ felújítási munkálatairól
Házszentelés a nagyváradi püspökségen
Gyászmise elhunyt Florentin püspök lelki üdvéért
Ételt oszt péntekenként a Caritas Catolica Nagyváradon
Átadják a Szent István Egylet ösztöndíjait
Urunk megjelenésének ünnepe a székesegyházban
Év végi hálaadó szentmisét tartottak a nagyváradi székesegyházban
Szent János-napi boráldás volt a nagyváradi székesegyházban
Karácsony esti ünnepi szentmise Székelyhídon
Karácsony éjféli szentmise a nagyváradi székesegyházban
Kitüntette a román államfő Buendía bukaresti nunciust
Böcskei László megyés püspök karácsonyi üzenete
Kiértékelték a betlehem-készítő pályázat alkotásait
Advent a tasnádi plébánián
Lángra lobbant a harmadik adventi gyertya a székesegyház előtti téren
Tanárnő gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját a székesegyház előtt
Betlehem a nagyváradi székesegyház előtti téren
Új Caritas-bolt nyílt a rogériuszi piacnál Nagyváradon
A választásokon való részvételre bátorít Böcskei László püspök
Advent első vasárnapját ünnepelték Székelyhídon
Mentőorvos gyújtotta meg az első gyertyát az adventi koszorún
Beiktatták az új egyháztanácsokat a nagyváradi egyházmegye plébániáin
Krisztus Király ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Új főpásztori körlevél Krisztus Király ünnepére
Rendhagyó gyűjtés az egyházmegye templomaiban
A legjobb dolog a létezés
A püspöki kápolna búcsúját ünnepelték Nagyváradon
Támasz a mellrák elleni küzdelemben
Szentmisét mutattak be a nemrég elhunyt Marie de la Trinité Hubert orsolyita nővér lelki üdvéért
A járvány megszűnéséért imádkoztak a gyermekek
Egymillió csillag a szegényekért
Szalagavató a püspöki palota kertjében
Új óvodákat áldottak meg Szentjobbon és Kárásztelken
Nagykorúsítási ünnepségre készül a nagyváradi Szent László iskola XII.B osztálya
Ökumenikus megemlékezés az aradi vértanúkról
A székesegyház előtti téren ünnepelték a Nagyvárad-Őssi plébániatemplom búcsúját
Tíz évvel ezelőtt avatták boldoggá Váradon Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt
Böcskei László megyés püspök üzenete a helyhatósági választások előtt
A Bécsi Szent István Egylet ismét támogatta a Szent László Iskolát
Ne féljünk tanulni, küzdeni, fejlődni, szorgalmasnak lenni – tanévnyitó szentmise Székelyhídon
„Ha örömöt akarsz nekem szerezni, akkor lépjél be egy szemináriumba”
Fájdalmas Szűzanya búcsú a nagyváradi premontrei templomban
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség ismertető kiadványai
A Szűzanyát köszöntötték születésnapján Szentjobbon
Huszonnégy év szolgálat Isten dicsőségére
Együtt lenni jó – lelki hétvége családoknak Sólyomkőváron
Templombúcsút ünnepeltek Székelyhídon
Új munkás az Úr szőlőjében – pappá szentelték Vánkos Alexandru diakónust a nagyváradi székesegyházban
Fényesítsük a gyöngyszemeket – családos lelki hétvége Sólyomkőváron
A nagyváradi székesegyház búcsúja Nagyboldogasszony ünnepén
Jó nekünk itt lenni! – a nagyváradi schönstatti családcsoport lelkigyakorlata
Nyolcadik alkalommal szerveztek gitártábort Tasnádszántón
Templomuk búcsúját ünnepelték a biharpüspöki hívek
Kéztől a lélekig – kreatív napokat szervezett a Menta-Várad Egyesület
Lelki hétvégén a margittai családos közösség
Online továbbképző hitoktatók részére
Szent László király nagyváradi ereklyéje Mezőkövesden
Szent Lászlót ünnepelték Nagyváradon
A helyükre emelték Patachich püspök címerének első darabjait
Elballagtak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzős diákjai
Jézus Szentséges Szívét ünnepelték Nagyváradon
Elballagtak a Szent László Iskola nyolcadikosai
Megújult a bihardiószegi plébánia tetőzete
Úrnapja a nagyváradi székesegyház előtti téren
Megszépült a tenkegörbedi római katolikus templom külseje
Szabadtéri hangverseny a püspöki palota kertjében
Helytálltak világjárvány idején a Caritas önkéntesei
Patachich püspök címerét helyezik a palota homlokzatára
Jelöljön támogatásra egy nehéz helyzetbe jutott családot!
Lélekhordozók és lelket adók kell legyünk a világban
Böcskei László megyés püspök üzenete a Nemzeti Összetartozás Napjára
Pünkösdhétfők…
Hitoktatók gondolatai pünkösdre
Környezetápolás a nagyváradi püspöki palota kertjében
Megemlékező szentmise Tempfli József halálának negyedik évfordulóján
Újra kinyitottak a jótékonysági Caritas-boltok
Elköltözött a Caritas Otthoni Beteggondozói Központja
Június 13-án hatodik alkalommal lesz világméretű szentségimádás
Főpásztorok találkoztak Nagyváradon a testvériség jegyében
Faültetés a Püspöki Palota kertjében
Szabadtéri szentmise a székesegyház előtti téren
Kiértékelték a Caritas Catolica szükségállapot idején kifejtett tevékenységét
Böjt és imanap az emberiségért
Legyen ma tágasabb a váradi székesegyház! – Böcskei László püspök prédikációja a Szent László ünnepen
Szent László ünnepe: „Boldog az az ember aki féli az Urat”
Szent László király ünnepére készülnek Nagyváradon
Elhunyt az egyházmegye betegeinek jótevője
Szükségünk van a közösségre, az egyház nem virtuális valóság
Munkaügyi megbeszélés a püspökségen
Szakmai és emberi próbatétel
Levegőt! – a Szent Lászlós diákok pályázata egy élhetőbb környezetért
Felvételi a nagyváradi Szent László Líceum teológia-vallásturisztika osztályába
Búzaszentelés volt a nagyváradi székesegyházban
Kétszeri húsvétot ünnepeltek a Caritas ellátottjai
Érintésmentes lázmérőket kaptott a Caritas Catolica
Adomány nagyváradi és vidéki roma közösségeknek
Kilépni a komfortzónánkból, útban az újdonság felé
Idén egyszerűbben zajlott a húsvéti vigília szertartása a székesegyházban
Védőfelszereléseket kapott a Caritas Catolica
Húsvét hete, most kicsit másképp
Az orvosokért is imádkoztak az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmisén
Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete
Krizmaszentelési szentmisét mutatott be a székesegyházban Böcskei László
Lelki programok közvetítése élőben a legnagyobb közösségi oldalon
Módosult szolgáltatások a Caritasnál
Élelmiszer csomagokat osztottak az Érmelléken
Felújították a béli római katolikus templom tetőszerkezetét
Tájékoztató a nagyváradi katolikus karitász programjainak működéséről
Imahadjárat a koronavírus terjedésének megfékezésére
A koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó óvintézkedésekről a Nagyváradi Püspöki Hivatalban
Éves közgyűlését tartotta a Caritas Catolica
Tavaszi továbbképzőn vettek részt az egyházmegye papjai
A püspöki konferencia sajtóközleménye a koronavírus terjedésének megelőzését célzó újabb óvintézkedésekről
Bemutatkozik a tasnádi egyházközség
Elkezdődött a székesegyház orgonájának szétbontása
A politikai üldözöttekért és a kommunizmus áldozataiért imádkoztak Nagyváradon
Temesvár fejlődéséről nyílt kiállítás Váradon
Ifjúsági lelkinapot tartottak Tasnádszántón
Három ünneplés az egyben a nagyváradi püspökségen
Lelkinapot tartott a nagyváradi Mária Légió Biharpüspökiben
Hihetetlen megnyugvást ad, ha az ember segíthet valakin
Misszió a tasnádi egyházközségben
Kiállításmegnyitó: Temesvár 1716. Egy európai város kezdetei
Szlovák és roman ajkú egyháztanácsosok találkozója
Úton a bérmálás szentségének felvételére készülve
Svájcban mutatják be a nagyváradi püspöki palota kertjének felújítási tervét
Hamvazkodás a nagyváradi püspöki kápolnában
Engedni a jót érvényesülni életünkben – nagyböjtkezdet a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban
Fogadalmi triduummal készülnek a nagyböjtre a Szent László templomban
Farsangi csapatépítőn a nagyváradi püspökség alkalmazottai
Érdemérem átadása Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök emléknapján
Szakmai továbbképzőt tartanak katolikus papoknak és hitoktatóknak
Egy üzletlánc vásárlóinak adományait vette át a Caritas
Joyce Rupp magyar nyelvre fordított könyveit mutatták be Nagyváradon
Házasság hete Nagyváradon
Megáldotta a főpásztor a külsőleg felújított érmihályfalvi templomot
Fiatalok farsangi együttléte Nagyváradon
Európai finanszírozással bővíti a házigondozást a Caritas
Egyházmegyei érdemérem átadása a székesegyházban
A betegek szentségében részesültek nagyváradi hívek
Szegedi képzésen vettek részt nagyváradi egyháztanácsosok
Jótékonysági céllal szólaltatták meg a székesegyház orgonáját
Elkezdődnek az orgonafelújítási munkálatok a székesegyházban
Pasztorális tanácskozás Nagyváradon
Margittai és székelyhídi kerület egyháztanácsosai zarándokoltak Máriapócsra
Krisztus Urunk bemutatását ünnepelték a székesegyházban
A Megszentelt Élet Világnapja Nagyváradon
A Nagyváradi Egyházmegye képviselői az Országos Lelkipásztori Napokon
Házasság Hete 2020 – Csapatjáték szerelemmel
Szent Pál megtérésének ünnepe Székelyhídon
Őrízzük a tüzet, hogy ki ne aludjon és meg ne perzseljen – kiégést megelőző tréning Szegeden
A közös imádság kegyelmeivel ajándékozták meg egymást
Elkészült a Nagyváradi Egyházmegye új vallásturisztikai weboldala
Hivatások nyomában jártak a diákok Nagyváradon
Jóhírt vittek a bihari diákok
Etikus kommunikáció és fotográfia
Remete Szent Pált ünnepelték a premontreiek széktemplomában
Ajándékozzuk meg egymást a közös imádság kegyelmeivel
Országos hittanversenyt szerveznek Nagyváradon
Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe a székesegyházban
Pedagógiai képzést tartottak Nagyváradon
Átadták az Adventi Vásár adományait
Franz Kett pedagógiájának útján járva…
Évfordulós házaspárokat áldott meg a megyés püspök
Év végi hálaadó szentmise a székesegyházban
Borokat áldottak meg Szent János apostol ünnepén
Jézus születésének örömhírét hirdették a szilágysomlyói fiatalok
Karácsony éjféli szentmise a nagyváradi székesegyházban
Fellobbant a negyedik gyertyaláng
A Püspöki Palota felújításán dolgozó munkásokkal ünnepelt a főpásztor
Csillagot követve Váradtól Mikoláig
Az egyházmegye papjai és szerzetesei köszöntötték a főpásztort
Böcskei László megyéspüspök karácsonyi üzenete
A Szent László Iskola munkaközössége köszöntötte a főpásztort
Jersey-i diáklányok segítették a nagyváradi egyházmegye rászorulóit
Ég már a harmadik gyertya is az adventi koszorún
Adventi ifjúsági- és gyereknap volt Tasnádon
Újból felcsendült az ének a Váradi Csillagok betlehemezőinek ajkán
Kétharmadánál tartanak a püspöki palota felújítási munkálatai
Gyermekek köszönő levelei a kis Jézushoz
Lelkipásztori tanácskozás a püspöki palotában
Szállást keres a Szent Család Margittán
Ünnepelt a nagyvárad-velencei római katolikus közösség
Jótékonységi céllal szervezett Adventi Vásárt a Nagyváradi Püspökség
Befejeződött a nagyváradi püspöki palota külső felújítása
A Váradi Csillagok már negyedik éve a betlehemi csillag nyomában
Ünnepeltek a nagyváradi ferencesek
Első adventi gyertya meggyújtása Székelyhídon
Gyulafehérvári papnövendékek látogattak Nagyváradra
Mozgásba jött a szilágysomlyói római katolikus közösség
Megáldotta a főpásztor a diákok adventi koszorúit
Fellobbant az első gyertyaláng az óriáskoszorún
Ösztöndíjakat adott át a Szent László-lovagrend
A Katalin-telepi templom búcsúját ünnepelték
Ifjúsági médiaképzésen vettek részt a Szent László Iskola diákjai
Krisztus Király ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Egyházzenei hétvége volt Nagyváradon
Új érsek-metropolita a bukaresti egyházmegye élén
Az otthon névadó szentjét ünnepelték a Szent Erzsébet Központ lakói
Sikeres jótékonysági orgonakoncert Noel gyógyulásáért
Rendkívüli vendég a Szent László Iskolában
Szent Márton Idősek Otthona kápolnájának búcsúját ünnepelték
Kett-pedagógia szakmai napokat tartottak hitoktatóknak és pedagógusoknak
Országos hittanversenyt hirdet a Szent László Római Katolikus Líceum
A hitoktatók módszertani munkaülésén mutatták be a Kett-pedagógiát
A püspöki kápolna búcsúját ünnepelték
NEK-készület a nagyváradi egyházmegyében
Újra égtek az együttérzés mécsesei Nagyváradon
Misszióban az egyházmegye betegeinél
A Magyarországi és a Romániai Püspöki Konferenciák Állandó Tanácsainak közös közleménye
Különleges látogató a Szent László Iskolában
Egymillió Csillag a rászoruló gyermekekért
Nagyváradi orgonaművész a Váradszöllősi Zenei Estek zárókoncertjén
Szerzetesrendek elöljárói találkoztak a Jászvásári Egyházmegyében
Művészettörténeti Konferencia Nagyváradon
Mesés gólyabál a Szentlászlóban
Székelyudvarhelyi orgonista a Váradszöllősi Zenei Esteken
Munkalátogatás Szarvason
Egymillió gyermek imádkozik a békéért
Több vagy, ha adsz! – önkéntességi programok Margittán
Bérmálkozók felkészítése a Kett-pedagógia alkalmazásával
Keresztény focikupa Tasnádon
Ökumenikus zarándoklat Székelyhídról Álmosdra
Kórus és orgonakoncert Váradszöllősön
Egyházmegyeközi pasztorális megbeszélést tartottak Kolozsváron
Új óvoda alapkövét tették le Szentjobbon
Boldog Bogdánffy Szilárd szülőfalujában imádkozott Böcskei László püspök
Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon
Hittanversenyek díjazottainak zarándoklata
Debreceni orgonaművész Váradszöllősön
Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére
Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje a nagyváradi egyházmegyében
„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban
Világszintű rózsafüzér ima a rendkívüli missziós hónapban
Ministránsok alkották a szentségtartót
Több, mint egy ministráns
Az egész közösség ünnepe a bérmálás
Barátoktól barátokig – Zarándoklat Vredenből Nagyváradra
A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését tartották Nagybányán
Bukaresti orgonista Váradszöllősön
Páli Szent Vince rendalapítóra emlékeztek
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje a Nagyváradi Egyházmegyében
Isten szeretetének a jelei lenni
Az egyházmegye családreferensei találkoztak Nagyváradon
Kamarazenei est Váradszöllősön
Szakmai továbbképző katolikus papoknak és hitoktatóknak
Drámapályázatot hirdet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség
A felvidéki füleken voltak a partiumi hálós fiatalok
A premontrei rend büszkeségeit ábrázoló óriásplakátot áldottak meg
Bringás zarándoklat Szentjobbra
A Szűzanya lábainál, szent királyaink örökségében
Bérmálkozók Egyházmegyei Találkozója
Székely orgonista Váradszöllősön
Tanévnyitót tartottak az egyházmegye hitoktatói
Veni Sancte az egyházmegye templomaiban
Nuncius a Püspöki Palota munkatelepén
Budapesti vendégművész Váradszöllősön
A kassai vértanúkra emlékeztek a premontrei széktemplomban
Egyházmegyei Zarándoklat Szentjobbra
Váradszöllősi Zenei Estek 2019
Bibliatábort szerveztek Tasnádon
Templombúcsú volt Székelyhídon
Bibliatábor volt Margittán
A nagyváradi Nagyboldogasszony Székesegyház búcsúját ünnepelték
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fejes Rudolf Anzelm apát
Fogadalomtétel az Élet Kenyere Közösségben
Első ízben szerveztek Schönstatti Családnapokat Erdélyben
Kettős ünnepség Biharpüspökiben
Szent István első vértanúra emlékeztek a premontreiek
Mariazellbe zarándokoltak a nagyváradi Szent József plébánia hívei
Járművek Szent Kristóf-napi megáldása az egyházmegyében
Gazdasági-pénzügyi tábort nyertek a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai
Újból adriai jutalomtáborozáson a Váradi Csillagok
Tájékoztató látogatás volt a Püspöki Palota és a barokk kert munkatelepén
Látogatható a Gránátalma Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény
Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Székelyhídon
A Nagyvárad-Újvárosi plébániatemplom búcsúját ünnepelték
Búcsús szentmise a nagyváradi Szent László menedékház kápolnájában
Nyári szünetet tart a nagyváradi Missio ad Gentes
Hittantábor volt Szilágysomlyón
Külföldi önkéntesek dolgoztak a Szent József Központban
Bérmálás volt a Katalin-telepen
Hét fiatal bérmálkozott a nagyváradi Szent József templomban
Egyházi alkalmazottak és önkéntes munkatársak találkoztak Nagyváradon
Úrnapja a székesegyházban
Úrnapi szentmise Székelyhídon
Böcskei László nagyváradi megyés püspök Oroszhegyen osztotta meg tapasztalatait
Családtalálkozót szerveztek Szilágysomlyón
A Szentháromság titkát ünnepelték Nagyvárad-Szőllősön
A zene összeköt és tisztít
Bérmálás Nagyszalontán
Szent Antal búcsú a Tokaji-telepi kápolnában
Szentháromság vasárnapja Székelyhídon
Kilencedik alkalommal tartottak Egyházmegyei Média-napot Nagyváradon
Requiem a nagyváradi székesegyházban
Jótékonysági nap Gálospetriben
A pápalátogatásra emlékeztek
Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise Székelyhídon
Szent Norbertet ünnepelték Nagyáradon
Pünkösdi búcsú a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Pünkösdvasárnapi bérmálás a székesegyházban
Ott lehetek a pápai repülőn
Felvételi teológia-vallásturizmus osztályba
Anyák napi műsor a tapasztaltak otthonában
Prokop 100 – kiállításmegnyitó a Nagyváradi Várban
Böcskei László püspök volt az esztergomi Mindszenty-ünnep szónoka
A Renovabis segélyszervezet támogatói zarándokoltak Nagyváradra
Fiatalos nagyböjti szent idő Érmihályfalván
Az Országos Hittanolimpia eredményei Bihar és Szilágy megyében
Húsvétvasárnapi szentmise a székesegyházban
Húsvét vigíliája a székesegyházban
Új jótékonysági boltot nyit Margittán az egyházmegyei Caritas
Nagypénteki szertartás a székesegyházban
Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
Tojásfestő foglalkozást szervezett a Partiumi Háló Egyesület
Megszentelték az új olajokat a nagyváradi székesegyházban
Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete
Nagyböjti lelkigyakorlat a Barátok templomában
Ne ragadjunk meg a pálmalengetésnél – Virágvasárnap a székesegyházban
Kiégésen innen és túl – lelkinap pedagógusoknak
Püspökök nyilatkozata az európai parlamenti választásokról
A Romániai Püspöki Konferencia sajtóközleménye
Alapkőletétel a nagyváradi Szent László Óvodában
Nagyböjti lelkigyakorlat volt Margittán
Az első lépés ahhoz, hogy járni tudjon
Interjú Böcskei László váradi megyés püspökkel
Lelkinapon vettek részt a nagyváradi püspökség munkatársai
Vallásmódszertani továbbképzőt tartottak Nagyváradon
Jót tenni jó! – önkéntesek a Caritasnal
Ifjúsági pasztoráció merre? – továbbképző papoknak
Ifjúsági keresztúti ájtatosság Szilágycsehben
Segítséget kaptak a Caritas takarítói
Születésnapját ünnepelte az Erdélyi Mária Rádió
Köszönetet mondtunk holland támogatóinknak
Nagyböjti lelkinapot szerveznek pedagógusoknak
Rajzpályázatot hirdet a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Apák reflektorfényben a Szent László templomban
Menet az életért Nagyváradon
Ünnepelt a Szent József-plébániatemplom közössége
Csíksomlyón tanácskoztak az egyházmegyék családreferensei
A nagyváradi Szent József kápolna búcsúünnepe
Beszélgetés Böcskei László püspökkel a Hollandiában tett látogatásról
Gyermekotthonok lakói találkoztak Nagyváradon
Máriás lelkületű mozgalmak első egyházmegyei találkozója volt Nagyváradon
Szentmise az édesapákért
Férfizarándoklat Máriapócsra
Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat Tasnádon
Szakmai továbbképző katolikus papoknak és hitoktatóknak
A hittanolimpia megyei szakaszának eredményei Bihar és Szilágy megyében
Hamvazkodás nagyböjt első vasárnapján Székelyhídon
Új oltárkép a nagyváradi Szent József templomban
Egy évtizede az egyházmegye hitének erősítésében
Az apákat ünnepelik a nagyváradi Szent László templomban
Triduumot tartottak a Nagyvárad-újvárosi Szent László templomban
Hamvazószerda a Püspöki Kápolnában
Jótékonysági katolikus bált szerveztek Nagyváradon
A Keresztény Nők Világimanapját tartották Nagyváradon
Hittanolimpia zajlott szombaton Nagyváradon
Lelkinapon vettek részt az egyházmegye kántorai
Filmet mutattak be Ferenc pápáról a Püspöki Palotában
Sajtótájékoztatót tartottak a pápa csíksomlyói látogatásáról
Beszélgetés Pálos István nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános-kanonokkal
Boldog Szilárd püspök születésének évfordulóján adták át az egyházmegyei érdemérmet
Ünnepélyes ösztöndíj-átadás a Szent László Iskolában
Kiosztják a bécsi Szent István ösztöndíjakat
Felújítják a nagyváradi székesegyház orgonáját
Családnapokat szerveznek nyáron az egyházmegyében
Életen át tartó randevújukat folytatták a nagyváradi házaspárok
A nagyváradi Katolikus Karitász díjazta legaktívabb önkénteseit
Házassági felkészítő jegyeseknek Margittán
Randevú egy életen át – Házasság Hete a Szent László plébánián
Tenkei esperesi kerületből származó hívő részesül idén az egyházmegyei kitüntetésben
Az egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László püspök
Esperesekkel és főesperesekkel tanácskozott az egyházmegye főpásztora
A pápalátogatásról adott ki körlevelet Böcskei László megyés püspök
Betegek kenetének kiszolgáltatása Nagyváradon
Betegek kenetének kiszolgáltatása Margittán
Betegek kenete Szilágycsehben
Haladó szintű Kett-képzés Nagyváradon
Egy hiteles ember – filmvetítés Székelyhídon
Rászorulóknak osztottak meleg ételt a Caritas Catolica önkéntesei
Nagyváradi fiatalok Panamában
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Székelyhídon
A Megszentelt Élet Világnapja Nagyváradon
Urunk bemutatásának ünnepe a székesegyházban
Rászorulóknak vittek segélycsomagokat a karitász önkéntesei
Renovabis támogatással újult meg külsőleg a Szt. József Központ
Taizéi imaórát tartottak a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Pályaorientációs tréning a Szent László Iskolában
Nagyváradi fiatalok a budapesti Panama-napon
Böcskei László Panamából: A hit öröme itt van a levegőben
Templombúcsú Margittán a közösségépítés és az egység jegyében
Nagyváradiak a panamai Ifjúsági Világtalálkozón
A római katolikus székesegyházban imádkoztak a keresztények egységéért
Árpád-házi Szent Margit búcsút ünnepeltek Margittán
Hivatások nyomában indultak el a diákok Nagyváradon
A nagyváradi megyéspüspök is részt vesz a panamai Ifjúsági Világtalálkozón
A nevelés az élet szolgálata
Élménypedagógia foglalkozások a szilágysomlyói plébánián
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Böcskei László megyés püspök gondolatai a pápalátogatásról
Csíksomlyó lesz Ferenc pápa romániai apostoli útjának egyik állomása
Váradi betlehemezők Brüsszelben
Az olimpiai aranyérmes Simona Pop tanúságtétele Szilágysomlyón
A KINCS, amire oly régen vártunk, ami bennünk van…
Jézus születésének örömhírét hirdette Nagyváradon a Vadrózsák csapata
Taizéi imaóra volt a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Adventi lelki nap a Szent László Gimnáziumban
Mikolai betlehemes találkozón a Váradi Csillagok
Élelmiszeradományok a Caritas Catolica szegénykonyhájának
Szenteste a székesegyházban: a kis Jézus nélkül nincs karácsony
Átlépni Betlehem küszöbét – karácsonyi szentmise az öregotthonban
Boráldás volt a Székesegyházban
Év végi hálaadás: időutazók vagyunk a Földön
A vízszentelés a megújulás jele
Böcskei László megyés püspök karácsonyi üzenete
Plebániák együtt az adventi úton
Lélekben a betlehemi jászolnál
Évet zárt a katolikus karitász
Tanárok adventi köszöntése Böcskei László megyés püspöknél
Hogy mások élhessenek – elsősegély-nyújtási tanfolyam Szilágysomlyón
Jersey-i diákok önkéntes munkája a nagyváradi karitasznál
Adventi ifjúsági- és gyereknap Tasnádon
Karácsonyi ökumenikus hangverseny volt a székesegyházban
Adventi időutazásra hív a Partiumi Háló Egyesület a Szent László Iskolába
A Szent László Iskola diákjainak betlehemezése
Karácsonyi hagyományőrző fesztiválon léptek fel a Szent László Iskola diákjai
Templombúcsút ünnepeltek Nagyvárad-Velencén
Két gyertya ég már az adventi koszorún
Jótékonysági adventi vásárt szervezett a Püspökség
Nagyváradi karitász képviselők az országos képzésen
Szorgos adventi kezek Szilágysomlyón
Bibliotecha Corviniana Szilágysomlyón
Első adventi gyertyagyújtás Székelyhídon
A Szent Katalin-telepi templom búcsúját ünnepelték
Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt?
Idősek mozgatásáról tanulhattak a Caritas önkéntesei
Élelmiszer-adományok Krisztus Király Ünnepén
Krisztus Király ünnepét ülték a székesegyházban
Egyházmegyei kórustalálkozót tartottak a székesegyházban
Zeneterápiás előadást tartottak a Sztent Márton Otthonban
Nagyváradiak a Nemzetközi Katekétikai Kongresszuson
Pedagógiai képzést tartanak januárban a Szent László Líceumban
Jövőre is megszervezik a Hivatások nyomában nevű hittanversenyt
Szent Erzsébet-napi mise az idősek otthonában
Ígéretes drámapályázat-kezdet
Árpád-házi Szent Erzsébet nyomdokain
Sajtótájékoztatót tartottak a nagyváradi Püspöki Palotában
A püspöki kápolna búcsúját ünnepelték
Szeretetet kapni és továbbadni – Szent Márton búcsú az idősek otthonában
Szent Erzsébet-napi ünnepkört szervez a Caritas Catolica
Kórusművek a reneszánsztól napjainkig
Véget ért az ad limina látogatás: Ferenc pápa áldását küldi egyházmegyénkre
Találkozás a kölcsönös elfogadás jegyében
Jótékonysággal töltötték egy napjukat az adysok
Segélyosztás Mindenszentek ünnepén
Napközis gyermektábort szervezett a Háló Nagyváradon
Püspökök koncelebráltak a római magyar misén
Románia katolikus püspökeinek látogatása Ferenc pápánál
Beszéljenek a tetteink – beszélgetés Józsa Nándor szilágysomlyói hitoktatóval
Elsőáldozásra felkészítő hitoktatók számára tartottak továbbképzőt
Az idén elhunyt bentlakókról emlékeztek meg a Szt. Erzsébet öregotthonban
Szentmise volt a Székesegyházban az elhunytakért
Az Árpád-ház nagy szentjeinek nyomdokain Szentjobbon és Hegyközszentimrén
Templombúcsút ünnepeltek Monospetriben
A romániai és a magyar püspöki konferencia állandó tanácsának találkozása Nagyváradon
Székely orgonista zárta a Váradszöllősi Zenei Estek októberi sorozatát
Gyermekmosolyok özöne Szilágysomlyón
Szilágysomlyói fiatal házasok tanúságtétele
Tanévnyitó szentmise Székelyhídon
Egy mázsa szén, vagy egy marék gyémánt? – Pécsi Rita előadása Nagyváradon
Budapesti előadóművész váradszöllősön
Hittanosok zarándokoltak a radnai Szűzanyához
Átlagtól eltérő könyvet mutattak be a Püspöki Palotában
Millió gyermek békeimájához csatlakoztak a Szent László iskola diákjai
Egymillió csillag a szegényekért
Renovabis támogatással újul a Szt. József Központ
Felvidéki orgonista Váradszöllősön
Ünnepeltek a várad-őssi katolikusok
Egymillió csillag a szegénység ellen
Kiállításmegnyitó a szilágysomlyói plébánián
Történeti konferencia Vitéz János humanista püspökről
Szeretettel emlékeztek elhunyt szeretteikre Szilágysomlyón
Grazban jubiláltak a vincés nővérek
Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt
Folytatódik a Váradszöllősi Zenei Est sorozat
A romániai katolikus püspökök üzenete a népszavazást követően
Zenei est Váradszöllősön
A gazdag szegény emlékünnepe
Áldott teher az iskola
Nagyváradiak a Sajtóapostolok Országos Találkozóján
Böcskei László püspök is részt vett a PKE tanévnyitóján
Időseit ünnepelte a katolikus karitász
Egyházmegyei Ministránstalálkozót szerveztek Margittán
Krisztus művét folytatják a lazaristák
Idősek Világnapja a nagyváradi katolikus karitász intézményeiben
Új plébános Székelyhídon
Mindent a gyermekek neveléséért és oktatásáért!
Szent Kereszt Felmagasztalásának búcsúünnepe Baromlakán
Böcskei László megyéspüspök buzdítása a népszavazáson való részvételre
Buzdítás a katolikus papsághoz és a hívekhez a népszavazás kapcsán
A katolikus püspökök szorgalmazzák az alkotámánymódosítást
Katekétikai tanácskozás Kolozsváron
Mások segítésével töltötték a nyári szünidőt
Szent László szobrot állítottak Szentjobbon
Az értékeket nem csak őrizni, teremteni is kell – beszélgetés Böcskei László püspökkel
Fájdalmas Szűzanya búcsú a premontrei széktemplomban
Magyar iskolák országos tanévnyitóját tartották Nagyváradon
Határon átívelő projektben vesz részt a Nagyváradi Egyházmegye
Új Petőfi Program-ösztöndíjas érkezett Szilágysomlyóra
Veni Sancte Spiritus – tanévnyitó szentmise a székesegyházban
A Szűzanyát köszöntötték születésnapján Szentjobbon
Nagyváradi hívek zarándokoltak Máriaradnára
Jelképes kulcsátadás a püspöki palotában
Az egyházmegye hitoktatóit fogadta a főpásztor
Díjat nyert a székesegyház kórusa
Katolikus emlékhelyet avattak református faluban
Szent László Családi Nap volt Nagyváradon
Új hittankönyvek jelentek meg magyar nyelven
Regionális Eucharisztikus Találkozó Érmihályfalván
A Nagyváradi Egyházmegye családjai a dublini Világtalálkozón
Új kenyeret áldottak meg Nagyszalontán
Bihari betlehemezők horvátországi jutalom-nyaralása
Templombúcsút ünnepeltek Margittán
Nagyváradra látogattak az Egri Főegyházmegye fiatal papjai
A nagyváradi székesegyház búcsúját ünnepelték
Festménykiállítás Szilágysomlyón
Gyermekfoglalkozás volt a szilágysomlyói plébánián
Búcsúünnep volt Biharpüspökiben
Ave Maria – koncert a székesegyházban
Légy erős és bátor – bibliatábor volt Tasnádszántón
A Szent Jakab-zarándok úton járt Kruzslitz Imre hegyköztótteleki plébános
Más megyékből is fogad időseket gondozásra a Caritas
Centenáriumát ünnepelte a Murányi család Fugyivásárhelyen
Rómába zarándokoltak a Nagyváradi Egyházmegye ministránsai
Véget ért a tasnádszántói hatodik gitártábor
Hittanári továbbképző a kreativitás jegyében
Haladó Kinaesthetics képzést tartottak a Caritasnál
Vidám lelki nap Érmihályfalván
Rómába készülnek a Nagyváradi Egyházmegye ministránsai
Új használtáru-boltot nyitott Váradon a Caritas
Adriai jutalomtáborozáson vettek részt a Váradi Csillagok
Médianap Szt. László városában-interjú Böcskei László nagyváradi püspökkel
Osztrák diákok tovább újították a Szent József Központot
A nagyváradi Szent László templom búcsúját ünnepelték
Felújítják külsőleg az érmihályfalvi római katolikus templomot
A nyár folyamán is zajlanak a felújítási munkálatok
Játékos barangolás a zene világában
A nagyváradi Szent László menedékház búcsúját ünnepelték
Hittan tábor volt Székelyhídon
Elsőáldozás a nagyváradi Szent József templomban
Orvosi tanúságtétel a székelyhídi templomban
Gyermektábor a szilágysomlyói plébánia szervezésében
Wagner vs. Bruckner koncert a székesegyházban
Templombúcsút tartottak Újpalotán
Eucharisztikus regionális találkozót tartottak Szilágysomlyón
Ideiglenes idősgondozást kínál a Caritas Catolica
Schönstatt-családakadémia Nagyváradon
Gobelin kiállítás a szilágysomlyói plébánia közösségi házában
Dr. Csókay András nemzetközi hírű idegsebész tart előadást Székelyhídon
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót tartottak Nagyváradon
Búcsú Szent Antal tiszteletére
Jézus Szentséges Szíve búcsút ünnepeltek a Nagyvárad-Olaszi templomban
Üvegfestés a szilágysomlyói plébánia közösségi házában
Elsőáldozás a szilágysomlyói Nagyboldogasszony templomban
Gyermek Jézus búcsút ünnepeltek Székelyhídon
Körmenettel ünnepelték az Oltáriszentséget Úrnapján az egyházmegyében
Úrnapi szentmise és körmenet a székesegyházban
Az egyházmegye papjai és szerzetesei zarándokoltak Szentjobbra
Nyolcvanöt rászlorulónak osztott élelmiszercsomagot a Caritas Catolica
Utolsó májusi zenei est Nagyvárad-Szőllősön
Megáldotta a főpásztor felújított hegyközszentmiklósi kápolnát
Pünkösdi bál volt Szilágysomlyón
Tempfli József elhunyt püspök lelki üdvéért mutattak be szentmisét
Búcsút ünnepeltek Várad-Szőllősön
Elballagtak a Szent László Líceum végzősei
Vetélkedőt tartottak Mátyás király életéről Szilágysomlyón
Böcskei László püspökkel ünnepeltek pünkösdhétfőn Sárospatakon
Holland csoport látogatta az egyházmegye rászorulóit
Rendhagyó irodalom óra Szilágysomlyón
Nagyváradi orgonista Váradszöllősön
A székesegyházban bérmált Pünkösdvasárnap Böcskei László megyés püspök
Több mint négyezren látogatták a Püspöki Palota pincéjét Múzeumok éjszakáján
Böcskei László megyés püspök köszöntötte a Csíksomlyóra tartó zarándokokat
Kolozsvári orgonaművész Váradszöllősön
Nyolc elsőáldozó volt Nagyszalontán
Harmincnyolc gyermek járult először áldozáshoz Érmihályfalván
Elsőáldozás volt a nagyváradi székesegyházban
Ápolók Világnapját ünnepelték Nagyváradon
Nyolcadik alkalommal szerveztek Egyházmegyei Családtalálkozót Nagyváradon
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi tájékoztatója
Katalógus jelent meg a Felix Terra kiállításról
Családos majális az érmihályfalvi plébánián
Terepszemlés sajtótájékoztatót tartottak a Püspöki Palotában
Kötetet mutattak be Pázmány Péterről Nagyváradon
Bukaresti vendégorgonista a váradszöllősi zenei estek nyitókoncertjén
Anyák napi ünneplés Szilágysomlyón
Rózsafűzér társulatok kerületi találkozója Szilágysomlyón
Idősek anyák-napi köszöntője
Kiállítás a katolikus püspökség levéltári anyagából
Papok szülei találkoztak a főpásztorral
Anyák napi ajándékkészítés Szilágysomlyón
Beteggondozóknak tartottak továbbképzést
Egyházzenei koncertet adtak a székesegyházban
Búzát szenteltek a nagyváradi Székesegyházban
Erdélyi Katolikus Nőszövetségek találkoztak Kolozsváron
Kárpát-medencei ifjúsági találkozót szervezett Nagyváradon a Háló
Felvételi a nagyváradi Szent László Teológiai Líceumba
Új harang kondult Micskén
Szent László Zarándoklati Napot tartanak Nagyváradon
Hivatások Világnapját ünnepelték a Nagyváradi Egyházmegyében
Ringató a szilágysomlyói római katolikus Közösségi Házban
Ökumenikus találkozó volt a nagyváradi Posticumban
Taizéi Ifjúsági Találkozó zajlik Nagyváradon
Teremlabdarúgó bajnokságot szerveztek Nagyváradon
Különleges hangverseny volt a Püspöki Palotában
Gondolatmorzsák a posztmodernről – könyvbemutató Nagyváradon
Magyar Költészet Napja az idősotthonban
Regionális találkozó volt Nagyszalontán
A Nagyváradi Egyházmegye Országos Hittanolimpián díjazott diákjai
Lelki és szellemi gazdagodás Nyíregyházán
Magyar nyelvű római katolikus országos hittanolimpia zajlik Nagyváradon
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise Székelyhídon
Húsvéti vigília és feltámadási öröm a székesegyházban
Nagypénteki szertartás a nagyváradi székesegyházban
Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére a nagyváradi székesegyházban
Megszentelték az olajokat a nagyváradi székesegyházban
A keresztény szeretet egyik formája az életmentés
Lelkinap volt a katolikus iskolában a szeretet jegyében
Böcskei László megyés püspök húsvéti üzenete
Osztrák önkéntesek folytatták a Szent József Központ felújítását
Virágvasárnapot ünnepeltek a nagyváradi székesegyházban
Pedagógusoknak szerveztek lelkinapot Nagyváradon
Egyházmegyeközi pasztorális találkozót tartottak Nagyváradon
Véget ért a téli jegyesoktatás Nagyváradon
Kis közösség, nagy öröm Szilágysomlyón
Új eszközökkel ismerkedtek a Caritas gondozói
A Szent József-telepi templom búcsúját ünnepelték
Hetven év után először miséztek a Szent József Központ kápolnájában
Nagyhét liturgikus programja a nagyváradi székesegyházban
Gyermekotthonok találkozóját tartották Nagyváradon
Római Katolikus Hittanolimpia megyei szakasza Nagyváradon és Zilahon
Magyar nyelvű római katolikus országos hittanolimpia Nagyváradon
Nagyböjti triduum Székelyhídon
Nagyböjti lelki takarítás Szilágysomlyón
Nagyböjti zarándoklatra indultak a püspökség munkatársai
Ökumenikus emlékezés ’48-ra
Kultúrest a szilágysomlyói plébánián
Százhárom éves szlovák hívőt köszöntött a főpásztor
Éves közgyűlését tartotta a Caritas Catolica
Károly József Irenaeus O. Praem szerzetesre emlékeztek
Huszonnégy óra az Úrért
Lelkinapon vettek részt az egyházmegye kántorai
Az önkéntesség értéke megkérdőjelezhetetlen
Sídzsekiket vittek a hajléktalanoknak
A jövő egyháza, az egyház jövője
Sajtótájékoztató a Püspöki Palota felújításáról
Eseménydús vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére
Kurdi Gábor művész előadása Szilágysomlyón
Fánkot osztottak a hajléktalanszállón
Alapozó szemináriumot tartottak a Kett-pedagógiáról
Adományokat vittek rászorulóknak a Caritas Catolica önkéntesei
Kárásztelki hívő veszi át idén az ezüst érdemérmet
Szentmise a családokért a Szent László templomban
Hamvazószerda a nagyváradi püspökségen
Betegek Világnapját ünnepelték Székelyhídon
Határon túli magyar püspökök Kalocsán
Rómába zarándokoltak a nagyváradi egyházmegye hitoktatói
Triduum a Nagyvárad-újvárosi templomban
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a székesegyházban
Világnapjukat ünnepelték a szerzetesek Nagyváradon
Kultúrával töltekezhettek a szépkorúak
Barokk zene szólt csembalón a Püspöki Palotában
Országos hittanverseny volt a Szent László Teológiai Líceumban
Folytatódik Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért való imakilenced
Elkezdődött az idei ökumenikus imahét
Magyar kultúra napja a szilágysomlyói római katolikus közösségi házban
Hitoktatók tanácskoztak Nagyáradon
A keresztények egységéért imádkoztak a fiatalok
A székeskáptalan tagjai és esperesek tanácskoztak a főpásztorral
Hivatások nyomában országos hittanversenyt szerveznek Nagyváradon
Felszínre kerülnek a palota-felújítás munkálatai
Kett-pedagógia – alapozó szeminárium lesz Nagyváradon
Négyhónapnyi remény 60 embernek
Eltemették Vas László lelkipásztort
Jótékonysággal kezdték az új évet
Jubiláns házaspárokat áldott meg a főpásztor
Vízkereszt ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Elhunyt Vas László plébános
Ünnepköszöntő útját folytatta a Vadrózsák csapata
Nagyváradi betlehemesek a Vatikánban
A családokért imádkoztak Székelyhídon
Elkezdődtek a katolikus házszentelések
Év végi hálaadó szentmise volt a nagyváradi Székesegyházban
Megáldotték az új bort a székesegyházban
Fellobbant a negyedik adventi gyertyaláng Székelyhídon
Bort szenteltek a premontrei rend váradi széktemplomában
Új oltárkép a premontrei préposti széktemplomban
Templombúcsút ünnepeltek Váradszentmártonban
Negyedik adventi gyertyaláng
Karácsonyi koncert volt a Szent László-templomban
Szent László Iskola diákjai Szent László nyomában
Éjféli karácsonyi szentmise a székesegyházban
Karácsonyi szentmise a Szent Márton Öregotthonban
Bihari diákok karácsonyi köszöntője a püspöki palotában
A főpásztort köszöntötték az érsemjéni diákok
Papok és szerzetesek ünnepeltek a főpásztorral
Egy falu karácsonya a teológia osztályok előadásában
A Váradi Csillagok tovább hirdették Jézus születését
A Caritas Catolika felújított káponáját áldotta meg a főpásztor
Adományokat vittek elhagyott gyermekek számára
Jubiláló vincés nővérek
Böcskei László megyés püspök karácsonyi üzenete
Szépkorúakkal készültek karácsonyra a PKE hallgatói
A katolikus iskola tanárai köszöntötték a főpásztort
Nagyváradra is megérkezett a betlehemi láng
Ökumenikus karácsonyi koncert volt
Holland ruha termékeket kaptak az egyházmegye gyermekei
Gyimesi betlehemest mutat be Nagyváradon a Vadrózsák csapata
Fellobbant a harmadik adventi gyertyaláng
Kolozsvári diákok zarándokoltak Nagyváradra
A Váradi Csillagok Jézus születésének örömhírét vitték ajándékba
Nagyváradi kincseket bemutató kiállítás nyílt Bukarestben
Mikolai betlehemes találkozón vettek részt a Váradi Csillagok
Drámapedagógiai képzést tartottak hitoktatóknak
Kiállítást nyit a püspökség Bukarestben és felújítják a püspöki palotát
A Nagyvárad-velencei plébániatemplom búcsúját ünnepelték
Beszélgetés Böcskei László megyés püspökkel a Szent László Évről
Két gyertya ég az adventi koszorún
Adventi vásárt szerveztek a székesegyház előtt
Szakmai továbbképző hitoktatóknak és katolikus pedagógusoknak
Ismét finanszírozást nyert a Szent László Római Katolikus Líceum
„Örökös Boldog Iskola” lett a Szent László nevét viselő tanintézet
Nyitott kapuk napján tett látogatást az autisták egyesületénél a megyés püspök
Külhoni egyházi vezetőkkel találkozott az elnök
Textilszobrászat a Nagyvárad-szőllősi plébánián
Advent kezdete a Nagyvárad-szöllősi plébánián
Csodásérmű Boldogasszony búcsú a Katalin-telepi plébániatemplomban
Zenei barangolások a reneszánsz és barokk Európában
Diákok adományoztak élelmiszert a szegénykonyhának
Egyházmegyei Kórustalálkozót szerveztek a Szent László-emlékévben
Királyként ünnepelték Krisztust a nagyváradi székesegyházban
Beszélgetés Böcskei László megyés püspökkel a beteglátogatás kapcsán
Betegeket látogatott Böcskei László megyés püspök
Erzsébet-napot ünnepeltek az Árpád-házi szentről elnevezett idősotthonban
A Csodásérem volt témája az utolsó lazarista előadásnak
Drámapedagógiai továbbképzőt szerveznek Nagyváradon
Szent László Iskola diákjai önkénteskedtek Várad-szőllősön
Vakációs gyermektábort szervezett kisiskolásoknak a Háló
A nagyváradi Szent Márton Idősotthon kápolnájának búcsúját ünnepelték
Mátraverebély-Szentkútra zarándokoltak a székelyhídi hívek
Szent Erzsébet-napi gyűjtés a szegények étkeztetésére
Zarándoklat a liliomos herceg nyomában
A Püspöki Kápolna búcsúját ünnepelték
Jutalmazták az országos hittanolimpia díjazottjait
Hitoktatók és hittanosok zarándokoltak Máriapócsra
Sorozatzáró orgonakoncert volt Váradszöllősön
Kárpát-medencei Szent László találkozót szervezett Nagyváradon a Háló
A Kárpát-medencei Szent László találkozó záró szentmiséjét ünnepelték Nagyváradon
Orgonakoncert volt Váradszöllősön
A kettes típusú diabétesz, mint életstílus-betegség
Nagyvárad-Őssi plébánia fiataljait bérmálta a székesegyházban a főpásztor
Érmihályfalvi családok látogattak Tasnádszántóra
Nagyváradon lépett fel a Haydn Barytontrio
Kiállításmegnyitó és dijazás volt a Püspöki Palotában
Ismét égtek az együttérzés mécsesei Nagyváradon
A Szent László Iskola diákjai is imádkoztak az egységért és békéért
Kárpát-medencei Szent László találkozót szerveznek Nagyváradon
Kolozsvári orgonista-karnagy Váradszöllősön
Görög katolikus hívek zarándokoltak Nagyváradra
Egyháztörténeti konferenciát szervezett a nagyváradi püspökség
Székely orgonista zenélt Váradszöllősön
Ingyenes előadás a cukorbetegségről
Barokk zene szólt korhű helyen
A pünkösd nem időhöz kötött – bérmálás Biharpüspökiben
Úton önmagunk, társaink és Isten felé
Szent László Évért való hálaadó szentmise a Vártemplomban
Szentmise a székesegyházban Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén
Időseit köszöntötte a Caritas
Orgonakoncert Váradszöllősön
Miniszterelnöki magánlátogatás a nagyváradi római katolikus püspöknél
Több mint százan mérettek vérnyomást a Caritasnál
Margittán találkoztak az egyházmegye ministránsai
Böjte Csabával ünnepelték a tanévnyitót Székelyhídon
Alapításuk 400. évfordulóját ünnepelték a lazaristák
Szent László regionális találkozót tartottak Kárásztelken
Hegedű és orgonakoncertet adtak a Nagyvárad-szöllősi plébániatemplomban
Hatodik Szent László Regionális Találkozó Nagyváradon
Véget ért a Püspökkari Konferencia őszi ülése
A premontrei rend nagyváradi széktemplomának felszentelési évfordulója
A 150 éves köröstarjáni templom búcsúját ünnepelték
Csokorba kötött barokk orgonamuzsika
Tengerparti jutalomtáborozáson a Váradi Csillagok
Kolping-családok találkoztak
Búcsúünnep a nagyváradi premontrei széktemplomban
Kerékpárral zarándokoltak Szentjobbra
Folytatódik a Váradszöllősi Zenei Est koncertsorozat
Lelki hétvége hitoktatóknak Tasnádszantón
Szakmai eszköztárukat gyarapították a Caritas Catolica gondozói
Tanévnyitó szentmise a nagyváradi székesegyházban
Becsengettek a Bonitas Speciális Oktatási Központban
Felkeresték a máriaradnai kegyelem forrását
Szentjobbra zarándokoltak a Nagyváradi Egyházmegye hívei
A katekétika új útjain
Bélfenyéri hittan és önismereti tábor
Templombúcsút ünnepeltek Bélfenyéren
Elsőáldozás Bélfenyéren
Biblia tábor volt Margittán
Székelyhídon tartották az ötödik regionális Szent László találkozót
Templombúcsút ünnepeltek Székelyhídon
Szegedi papi elöljárók zarándokoltak Nagyváradra Szent László Évében
A Szűzanya oltalmáért imádkoztak a premontrei széktemplomban
Kincskeresők a Szent László Családi Napon
Szent István-búcsú Szentjobbon
Szent Istvánt ünnepelte a székeskáptalan
Szent István király ünnepe a nagyváradi egyházmegyében
Lelki töltekezés és közösségépítés – plébánianap Biharon
A nagyváradi székesegyház búcsúját ünnepelték Nagyboldogasszony napján
Templombúcsút ünnepeltek Érsemjénben
Ünnep előtti körmenet a székesegyházhoz
Szent Lőrinc búcsút ünnepeltek Biharpüspökiben
Triduummal készülnek a székesegyház búcsúünnepére
Ave Maria koncert volt a székesegyházban
Különleges születésnapot ünnepeltek
Fogadalomtétel a premontreiek váradi széktemplomában
Zarándoklat a Kárpátokon túlra
Margittaiak a loretói ökumenikus táborban
Szent Anna-búcsú Nagyváradon
Véget ért a Caritas Catolica másfél éves VOLO-projektje
A remény zongorája a Caritas idősotthonaiban
Hitoktatói továbbképző a célok, gondolatok, reflexiók tükrében
Szent Kristóf-napi gépjármű áldás a nagyváradi székesegyháznál
Hitoktatói továbbképzés a Bolyai Nyári Akadémián
Vidám Lelkinap ötödik alkalommal Érmihályfalván
Kezdődik Nagyváradon a Bolyai Nyári Akadémia
Hittantábort szerveztek Székelyhídon
Terápiás koncert volt a Sztent Márton idősek otthonában
Nagyváradi a világ legfiatalabb lazarista tartományfőnöke
Petőfi Sándor program ösztöndíjasa a szilágysomlyói plébánián
Húsz fiatalt bérmált a főpásztor a nagyváradi Szent László plébániatemplomban
A Szent László menedékház kápolnájának búcsúját ünnepelték
Búcsús szentmise volt a nagyváradi Szent László plébániatemplomban
A püspökfürdői Szent László kápolna búcsúját ünnepelték
Sólyomkőváron tartották a IV. regionális Szent László találkozót
Jézus Szívének tisztelete a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Örömteli látogatással kezdődött a vakáció
Pannonhalmára zarándokoltak a Szent László Líceum diákjai
Huszonhét éves papi találkozó Érmihályfalván
Fotókiállítás nyílt Szent László-freskókról
Tizenhat fiatal bérmálkozott a Nagyárad-Olaszi plébániatemplomban
Vallásos kommunikációról tárgyaltak Nagyváradon
Úrnapját ünnepelték a nagyváradi székesegyházban
Szentjánosbogár gyermektábort szervez a Partiumi Háló Egyesület
Gálaesten díjazta a Caritas az önkénteseket
A bérmálás szentségét szolgáltatta ki a főpásztor Nagyszalontán
A Magyar Kormány támogatásával újítják fel a püspöki palotát Nagyváradon
Händel koncerttel és tűzijátékkal ünnepeltek
Szent László sírjához zarándokoltak a váradi hívek
Kinaesthetics képzésen vettek részt a Caritas ápolói
Az egyházmegye ifjai találkoztak Nagyváradon
Mezőbikácson tartották a harmadik regionális Szent László találkozót
Véget ért a nyári jegyeskurzus
Pünkösdi orgonakoncertet adtak Nagyvárad-Szöllősön
Plébániai család csoportot hoznak létre Székelyhídon
Megáldotta a főpásztor az idősek otthonának felújított kápolnáját
Pünkösd ünnepén a székesegyházban bérmált a főpásztor
Szlovák fiatalok zarándokoltak a Vártemplomhoz
Nagyváradon pihent meg a Boldogasszony zarándokvonat
Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei
Bemutatkoztak a szociális civil szervezetek Nagyváradon
Hetedik alkalommal szerveztek egyházmegyei családtalálkozót Nagyváradon
Elsőáldozás volt a nagyváradi székesegyházban
Elballagtak a Szent László Iskola végzős diákjai
Tempfli József egykori püspök sírjánál imádkozott a főpásztor Áldozócsütörtökön
Elismerésben részesült a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség
Templom centenáriumot ünnepeltek Kárásztelken
Múzeumok Éjszakáján a Püspöki Palota is megnyitotta kapuit
Teológia osztályba hirdet felvételit a Nagyváradi Szent László Líceum
Szociális Civil Szervezetek Regionális Fesztiválja
Szent László Győrben őrzött koponyaereklyéje Nagyváradon
Önkéntesség az idősgondozásban
Betegápolóit köszöntötte a nagyváradi Caritas Catolica
Függőség-megelőzésről beszélgettek a diákokkal
A Szent László rajpályázat nyerteseit díjazták
Véget ért a püspöki konferencia tavaszi ülése
Fodor József általános helynök ünnepelte aranymiséjét
Országos Hittanolimpián vettek részt a Nagyváradi Egyházmegye diákjai
Almásfegyvernekre vitték Szent László ereklyéjét
Folytatták a Szent József Központ felújítását
Újítások a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban
Újabb Verbum könyvet mutattak be Nagyváradon
Regionális ifjúsági találkozót szervezett a partiumi Háló
A családi krízisintervenciól tanultak a Caritas önkéntesei
Megáldotta a főpásztor a Szent László templom restaurált főoltárképét
Szent Lászlóhoz intézett imákat írtak a teológiai líceum diákjai
Összetartás fáját díszítettek Bélfenyéren
Húsvéti csomagot kaptak a Caritas ellátottjai
Húsvét ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Húsvéti vigília a nagyváradi székesegyházban
Nagypénteki keresztút és szertartás a nagyváradi székesegyházban
Szentmise az utolsó vacsora emlékére a nagyváradi székesegyházban
Krizmaszentelési szentmise Nagycsütörtökön
Gulyást osztott rászorulóknak a Caritas Catolica
Nagyheti program a székesegyházban
Vásárlással támogatták a rászorulókat
Felújítási munkálatok a Caritas Catolica Szent József központjában
Máriapócsra zarándokoltak a Szent László Líceum tanárai és diákjai
Virágvasárnapot ünnepeltek a püspöki székhelyen
Ökumenikus húsvéti kiállítás nyílt a nagyváradi várban
Virágvasárnapi hangversenyt szervezek a székesegyházban
Nagyváradon volt az első regionális Szent László találkozó
Lelkinapon vettek részt a pedagógusok
Új liturgikus tárgyak a nagyváradi székesegyházban
Önkénteseknek nyújt ingyenes képzést a Caritas Catolica
A szentmisék nagyheti rendje a székesegyházban
A Szent László Iskola IX. osztályos felvételi tájékoztatója
Facsemetéket ültettek a Szent László Iskola diákjai
Egyetemi hallgatók Szent László király nyomában
Szent Lászlóra emlékeztek a bentlakás diákjai
Ötezren vonultak fel a család és az élet védelméért Nagyváradon
Drogprevenciós műhelymunkán vettek részt a Caritas Catolica munkatársai
Búcsús szentmise a Szent József telepi plébániatemplomban
Új műhelyt kaptak az autizmussal élő fiatalok
A Római Katolikus Hittanolimpia megyei díjazottai
Gépkocsit ajándékozott a StNedRom a nagyváradi Caritasnak
Szent László Iskola diákjai a Premontrei templomban imádkoztak a hősökért
Megyei hittanolimpia zajlott a Szent László Teológiai Líceumban
Irodalmi-történelmi vetélkedő a nagyváradi Szent László Teológiai Líceumban
Továbbképzőn vettek részt az egyházmegye papjai
A nemzet hőseiért mutatott be szentmisét a főpásztor
SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉV A NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYÉBEN
Károly Irenaeusra emlékeztek a premontrei templomban
Görögkatolikus múzeumi részleg nyílt a nagyváradi várban
Koboz kísérettel zsoltároztak Szilágysomlyón
A nagyhét liturgiájáról tanulhattak a Nagyváradi Egyházmegye kántorai
A Nagyváradi Egyházmegye támogatja a családvédelmi népszavazást
Gasztronómiai „cool”-túrán a szentlászlós diákok
Nagyböjti keresztút Nagyszalontán
Lelkigyakorlaton vesznek részt Nagyszalontán a Mária Légió tagjai
A Vatikánban tett munkalátogatást a nagyváradi megyés püspök
Utazás kiállításon a Vallásturisztikai Iroda
Nagyböjt kezdete a nagyváradi székesegyházban
A Szent László Líceumban tartottak nyílt napot
Nyílt napok a Bonitas Speciális Oktatási Központban
Triduumot tartanak a nagyváradi Szent László plébániatemplomban
Így élték meg a pedagógusok a Kett-képzést
Alapításuk 400. évfordulóját ünnepelik idén a lazaristák
Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére
Egy hónap az életért – Segítsd az anyát és gyermekét
A házasság hete negyedik osztályos módra
A házastársakat ünnepelték a Szent László Líceumban
Kett-képzésen vettek részt a pedagógusok
Teát és zsíros kenyeret osztottak a Caritas Catolica önkéntesei
Értarcsai hívőt tűntetnek ki idén az egyházmegyei érdeméremmel
Templomi gyűjtést szerveznek a szíriai menekültek megsegítésére
Jó hangulat és adakozási kedv az idei jótékonysági katolikus bálon
A Betegek 25. Világnapját ünnepelték
Korszerű tankönyveket szerkesztenek a hitoktatók
Ökumenikus bibliaóra Rogériuszon
Premontrei lelki műhely alakul
Gyertyát szenteltek a nagyváradi székesegyházban
Okosan gazdálkodtak a diákok
A Caritas Catolica önkéntesei felöltöztették a liget fáit
Új módszerekkel ismerkedtek a Caritas Catolica idősgondozói
Megszentelt Élet Világnapja a Szent Miklós székesegyházban
A Szent László Év lelkipásztori programjáról tárgyaltak
Megyeközi hittanversenyt szerveztek Nagyváradon
Folytatódik a cipősdoboz-akció
A krisztushívők egységéért imádkoztak
Pedagógusoknak tartott továbbképzőt Pécsi Rita
Téli ruhákat osztottak a székelyhídi rászorulóknak
Taizé ökumenikus imát tartottak a fiatalok
Nyomortelep lakóinak vittek ételt a fiatalok
Jubiláns házasokat áldott meg a főpásztor
Restaurálják a nagyváradi Szent László templom főoltárképét
Urunk megjelenésének ünnepe a nagyváradi székesegyházban
Ökumenikus ima Margittán az egység jegyében
Nagyváradi cégek támogatják a rászorulók étkeztetését
Aprószentekre emlékeztek a premontrei préposti széktemplomban
Bort áldottak a nagyváradi székesegyházban
Karácsonyi élelmiszer-osztás
Kétezer gyereket tett boldoggá az idei cipősdoboz-akció
Karácsonyi ünnepi szentmise Nagyszalontán
Bor megáldása a nagyváradi premontrei préposti széktemplomban
Az egyházmegye papjai köszöntötték a főpásztort
Felnőttek betlehemese Margittán
A Püspökség alkalmazottai köszöntötték a főpásztort
Éjfélkor mutatott be szentmisét a székesegyházban a főpásztor
A Szent Márton Idősek Otthonában mutatott be szentmisét a főpásztor
Menjünk mi is Betlehembe…
Margittai családok adventi gyertyagyújtása
Nagyváradra érkezett a betlehemi láng
Meggyújtották a negyedik adventi gyertyát
Álláspont a Pénzügyi Palotáról szóló bírósági döntést illetően
A Caritas Catolica megduplázta az ellátottak számát
Pedagógusok tettek adventi látogatást a főpásztornál
Átadták az Adventi Jótékonysági Vásár adományait
Ökumenikus karácsonyi koncert volt a székesegyházban
Szűzanya kortárs meglátásban
Adventi ifjúsági és gyereknap volt Tasnádon
Ég a harmadik adventi gyertya
Templombúcsút ünnepeltek Nagyvárad-Velencén
Elhunyt Knecht József nyugalmazott plébános
Főpásztori buzdítás a szavazásra
Magyarok kenyere és vándorbölcső Nagyszalontán
Egyházmegyék közötti katekétikai tanácskozás
Adventi Jótékonysági Vásárt szervezett a püspökség
Növekvő fény az adventi koszorún
Adventre készülődtek a Nagyvárad-szőllősi plébánián
Meggyújtották az első adventi gyertyát
Tarjáni látogatók az idősotthonban
Ezer embert vendégel meg a Caritas Catolica
V. Egyházmegyei Kórustalálkozó volt Nagyváradon
Krisztus Király ünnepén zárult a nagyváradi Szent Kapu
A Szent Erzsébet Idősek otthona kápolnájának búcsúja
Időseket látogattak szociális központokban a Szent László Líceum diákjai
A nagyváradi Szent Márton idősek otthona káplnájának búcsúját ünnepelték
Felújitott templomot áldott meg a főpásztor Sólyomkőváron
Jótékonysági maratont indít a nagyváradi Caritas Catolica
Időutazáson a Szent Lászlós diákok
Állásfoglalás a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum helyzetéről
Utoljára zarándokoltak a nagyváradi hívek a Szent Kapuhoz az Irgalmasság Jubileumi Évében
A püspöki kápolna búcsúját ünnepelték Borromeo Szent Károly ünnepén
Hegyközszentimrére és Szentjobbra zarándokoltak a diákok
Őszi gyermektábort szervezett a Partiumi Háló Egyesület
Elhunyt szeretteikért imádkoztak a Szent Márton idősek otthonának lakói
Püspöki szentmise az egyházmegye elhunyt híveiért
Véget értek az idei Váradszöllősi Zenei Estek
Ülésezett a papi szenátus
Garai Zsolt orgonaművész koncertje a Váradszöllősi Zenei Esten
Iskolát áldott meg a főpásztor Érsemjénben, felújított templomot Érselénden
Boldog iskola: álom-e vagy valóság?
Jubilieumi koncertet adtak a székesegyházban
A család védelmében vonultak fel
Párkapcsolati műhely volt Nagyváradon
Őszi találkozón vettek részt az egyházmegye papjai
Debreceni vendégművész a Váradszöllősi zenei estek vasárnapi koncertjén
Millió gyermek imádkozott a békéért
Nyolcvan éves a nagyvárad-velencei kultúrotthon
Olimpikonokat díjaztak a városházán
Népmissziót tartottak Nagyvárad-Velencén
Egyháztörténeti konferenciát tartottak Scolari püspökről
Sokarcú irgalmasság – könyvbemutató a Püspöki Palotában
A szeretet mértéke a mértéktelen szeretet – október hónapi zarándoklat a Szent Kapuhoz
Kisiskolások köszöntötték a szépkorúakat
Johann Sebastian Bach est volt Váradszöllősön
Zarándoklaton a radnai Szűzanyánál
Ökumenikus imádságos megemlékezés az aradi hősökről
Folytatódnak a váradszőllősi zenei estek
Kettős ünnep a Szent Márton Otthonban
Templombúcsút ünnepeltek Nagyvárad-Őssiben
Több mint 500-an olvasták a Bibliát
Célba értek a „szerelmi körsétálók”
Caritas-intézményt látogattak a püspökök
A bukaresti nuncius látogatást tett a nagyváradi Szent László Iskolában
Püspökkari szentmise a nagyváradi vár templomában
Kiállításmegnyitó 900 év örökségéről
Meghívnák Romániába Ferenc pápát a katolikus püspökök
Kezdetét vette Nagyváradon a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciájának őszi ülésszaka
Orgonakoncertet adtak Nagyvárad-Szöllősön
Elindult Nagyváradon a Biabliamaraton
Egyházmegyei Ministránstalálkozó volt Margittán
Nagyváradon ülésezik a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája
Világhírű pánsípművész lépett fel
Templombúcsút ünnepeltek a premontreiek Nagyváradon
Tanévnyitó megbeszélést tartottak a hitoktatók
Biabliamaratonra készülnek Nagyváradon
Tanévnyitó a Szent László Líceumban
Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye hívei
Egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást tartottak Nagyváradon
Generális látogató a vincés nővéreknél
Máriaradnára zarándokoltak a nagyváradi egyházmegye hívei
Készül a 2017-es Szent László emlékév programtervezete
Nagyváradon tartották a Szent László évet bevezető konferenciát
Tanévkezdésre készülnek a nagyváradi Szent László Líceumban
Templombúcsút ünnepeltek Bélfenyéren Kisboldogasszony tiszteletére
Lelki hétvégen vettek részt a nagyváradi egyházmegye katekétái
Szeptemberi zarándoklat a Szent Kapuhoz
Üzenetet írt Ferenc pápa a teremtett világ ápolásáról
Szent László Családi Nap az irgalmasság jegyében
Mesésnek mondható a bélfenyéri hittantábor
Keresztutat állítottak az egyházmegye szlovák ajkú hívei
Szent István-körmenet tartottak Nagyszalontán
Visszatért a lazarista rend a nagyváradi Katalin-telepre
Szilágysomlyói ministránsok látogattak a főpásztorhoz
Nagyboldogasszony búcsút ünnepeltek a nagyváradi székesegyházban
Triduumot tartottak a nagyváradi székesegyházban
Templombúcsút ünnepeltek Margittán
Vakációs bibliahetet tartottak diákoknak Margittán
Koncertet adtak a székesegyházban
Bemutatták a nagyváradi római katolikus Püspöki Palota rehabilitálási tervét
Templombúcsút ünnepeltek Szalacson
Örök nyugalomra helyezték Németh László földi maradványait
Templombúcsút ünnepeltek Érsemlyénben
A Szent Kapuhoz zarándokoltak a szilágysági hívek
Elhunyt Ft. Németh László
Személyi változások a nagyváradi egyházmegyében
Újraásott történelem
Meg lehet változtatni a dolgokat – nagyváradi fiatalok a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón
Jótékonykodtak a cserediák-program résztvevői
Családos napot szerveztek Margittán
Magyarpatakon bérmált a főpásztor
Júliusban is a Szent Kapuhoz zarándokoltak az egyházmegye hívei
A szeretetszolgálat a pasztoráció alappillére
Hittan tábor volt Székelyhídon
Tizenötödik alkalommal szervez tábort felnőtteknek a Partiumi Háló Egyesület
Elköszönt Barta Szabolcs
Tíz éves a Halmos László kórus
Kett-képzésen vettek részt az egyházmegye katekétái
Bodonoson bérmált a főpásztor
Visszatérő osztrák önkéntesek a Caritasnál
Kanadai orgonaművész lépett fel a székesegyházban
Régészeti ásatásokat folytatnak Szentjobbon
Hittantábort tartanak Székelyhídon
Zenetábor zajlik az Egyházmegyei Laikusképző Központban
Szent László Menedékház kápolnájának búcsúját ünnepelték
Búcsút tartottak a nagyváradi Szent László templomban
Eltemették Bálintfy Béla atyát
Ministránsokat avattak a nagyváradi székesegyházban
Negyvenkét fiatalt bérmált a megyéspüspök Sólyomkőváron
Bérmálás volt Cserpatakon
Ifjúsági tanévzáró szentmisét tartottak Érmihályfalván
Elhunyt Bálintfy Béla nyugalmazott plébános
Nagyvárad-Velencei hívek zarándoklata Máriazellbe
Felújított templomot áldott meg a főpásztor Zoványfürdőn
A felújított szolnokházi templomot áldotta meg a főpásztor
Hét fiatalt bérmált Böcskei László püspök a Nagyvárad-velencei plébániatemplomban
Hatodik alkalommal tartottak Egyházmegyei Média-napot Nagyváradon
Papi évfolyamtalálkozó volt a Nagyvárad-Velencei plébánián
Premontrei szerzetes tett örökfogadalmat Nagyváradon
Rendkívüli koncert volt a székesegyházban
A felújított szilágyszentkirályi templomot áldotta meg a főpásztor
Búcsús szentmisét mutattak be a tokai-telepi kápolnában
Hetedik alkalommal szerveztek Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót Nagyváradon
A székelyhídi plébánia kórusa énekelt Nagyváradon
Zilahon bérmált a megyéspüspök
Pályázatot nyertek a Szent László Iskola diákjai
Szent Norbertről emlékeztek meg a premontrei templomban
Elballagtak a Szent László Líceum végzős diákjai
Szentévi zarándoklat a Szent Kapuhoz
Generációk találkozása
Elsőáldozás a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Mosolyt a gyermekeknek
Az egyházmegye családjai találkoztak Nagyváradon
Köszönetnyilvánítás Tempfli József temetését követően
Lezárult a Váradszöllősi Zenei Estek májusi koncertsorozata
Jótékonysági nap a gálospetri Szentháromság Gyerekotthonban
Húsz gyermek járult először szentáldozáshoz Érmihályfalván
Jakubinyi György érsek szentbeszéde Tempfli József püspök temetésén
Eltemették Tempfli József püspököt
Exc. Tempfli József temetésével kapcsolatos tudnivalók
Zenébe foglalt imádság – folytatódnak a váradszőllősi zenei estek
Úrnapja a nagyváradi székesegyházban
Véget ért a májusi jegyesoktatás
Elhunyt Tempfli József nyugalmazott püspök
Szent László sírjához zarándokoltak a nagyváradi hívek
Árpád-házi Szent Erzsébet lelkületével az irgalmasság útján
Valaki mondja meg milyen az élet – előadás az önismeretről
Tizenkilenc fiatalt bérmált a főpásztor Tasnádon
Lelkiségi csoportok találkoztak Tasnádszántón
Templombúcsút ünnepeltek a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplomban
Zarándokútra indult Szent Erzsébet ereklyéje
Két éves a Nagyváradi Szent Erzsébet Idősotthon
Szervezik a Szépkorúak Parlamentjét
Ovisok az idősotthonban
Hatodik alkalommal szerveznek egyházmegyei családtalálkozót Nagyváradon
Folytatódik a Váradszöllősi Zenei Estek orgonakoncert-sorozat
Ötvenkét éve akarták lebontani a Szent László templomot
A Szentlélek eljövetelének ünnepén bérmálás volt a székesegyházban
Hármas ünnep volt Hegyközújlakon
A béke nyelvét beszélő emberek – interjú James taizéi testvérrel
A Szent László Római Katolikus Teológia Líceum felvételit hirdet
Szerelmi körsétára hívja a párokat az Egyházmegyei Pasztorális Központ
Tisztálkodási szereket gyűjtenek az elhagyott gyerekeknek
Nagyváradiak az ökumenikus vallásolimpián
A betegágy mellett eltöltött idő, szent idő
Véget ért a Püspöki Konferencia tavaszi ülése
A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata a helyi választásokról
Klaus Johannis államfő fogadta a katolikus püspököket
Elsőáldozás Nagyszalontán
Ünnepeltek a speciális oktatási központban
Stradivarius hegedű szólalt a székesegyházban
A lélek ápolása és a kikapcsolódás egyaránt fontos a családban
Rendhagyó hittanóra a taizéi James testvérrel
Találkozó az egység jegyében
Orgonakoncert-sorozat Váradszöllősön a Szűzanya tiszteletére
Harminc gyermek járult először szentáldozáshoz a székesegyházban
Zenei est Váradszöllősön
Bihardiószegi fiatalokat részesített a bérmálás szentségében a főpásztor
Bérmálás volt Tasnádszántón
Országos Katolikus Hittanolimpia Máramarosszigeten
Az egyházmegye szlovák ajkú hívei zarándokoltak a Szent Kapuhoz
Húsvéti eledelt ajándékoztak a Szent Márton Idősotthon lakóinak
Lelkekből építeni a templomot
Dürer metszetek a püspöki palota falain
Hivatások hétvégéje Margittán
Kiállítás tűz és láng által
Sajtótájékoztatón mutatták be a nagyváradi regionális taizé-találkozó célját és programját
Állandó kiállítás nyílt a vártemplomban
Kispapok látogattak Nagyváradra a Hivatások Hétvégéjén
A gyulafehérvári kisszeminárium szkólája látogatott el Nagyváradra
Tízéves az Erdélyi Mária Rádió
Szentévi Zarándoklati Nap volt a székesegyházban
A Romániai Püspöki Konferencia közleménye az Amoris Laetitia apostoli buzdításról
Facsemetéket ültetett Böcskei László püspök
Papi találkozó Margittán
Jó eredmények a megyei hittanolimpián
Animátorképző Nagyváradon
Lezárult a XXII. Egyetemi Pasztorációs Konferencia
Odafigyelést ajándékoztak a cserkészek
Kilencven rászorulónak juttatott húsvéti eledelt Nagypénteken a Caritas Catolica
Önkéntes hálózatot hoz létre a nagyváradi Caritas Catolica
Regionális Taizéi találkozót szerveznek Nagyváradon
Szülők iskolája a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban
Húsvéti ünnepkör a nagyváradi székesegyházban
Olajszentelési szentmise volt a nagyváradi székesegyházban
Ünnepi asztalterítési versenyt szerveztek a Szent László Iskolában
Böcskei László megyéspüspök húsvéti üzenete
Virágvasárnapi szentmise a nagyváradi székesegyházban
Nagyböjti triduumot tartottak a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban
Virágvasárnapi hangverseny volt a nagyváradi székesegyházban
Lelkinapon vettek részt az egyházmegye pedagógusai
Virágvasárnap Biharpüspökiben
Szánj egy kis időt a lelkedre!
Károly Irenaeusra emlékeztek
Kántorok vettek részt lelkinapon
Véget ért a tavaszi jegyesoktatás Nagyváradon
Aki irgalmat gyakorol, tegye jószívvel
Katolikus Hittanolimpiát szerveztek Nagyváradon és Zilahon – frissítve
Bihar megyei magyar nyelvű nevelőotthonok találkozója volt Nagyváradon
Díjat nyert a Caritas Catolica önkéntese
Az Irgalmasság Szent Kapujához zarándokoltak az egyházmegye hívei
Elhunyt Csilik János nyugalmazott plébános
Lelkeket szabadító rabláncok nyomán
Nagyszalontán találkoztak a Mária Légió tagjai
Nagyváradi és nagyszalontai fiatalok találkoztak
Együtt sütöttek tésztát fiatalok és szépkorúak
Gyermekeket kereszteltek a szentjobbi Szent István Szociális Központban
Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek
Szentmisében imádkoztak a német deportáltakért
Megyeközi hittanversenyt szerveztek Hivatások nyomában címmel Nagyváradon
Misszióban a perui indiánok között
Magyar nyelvű speciális oktatási központot avattak Nagyváradon
Egyházmegyei zarándoklatok az idei első püspöki körlevél központjában
Idén először üléseztek az esperesek
Sülelmedi hívőt tüntetnek ki idén az egyházmegyei érdeméremmel
Vérnyomást és vércukorszintet mértek ingyen a Betegek Világnapján
Betegek szentségéhez járulhattak a hívek Nagyváradon
Lelkigyakorlat volt Újvároson
Gazdasági tanirodát avattak a nagyváradi Szent László Líceumban
Történelmi vetélkedő a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján
Ajándékok a váradi óvodásoknak
Lezárult a Megszentelt Élet Éve
Másodszor zarándokoltak a Szent Kapuhoz
Szakmai továbbképzőn vettek részt a katolikus pedagógusok
Lezárult a Megszentelt Élet Éve a nagyváradi premontrei prépostságban
Püspöki szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
Katolikus családok farsangi estje Margittán
Görögkatolikus konferenciát tartottak Nagyváradon
Imaheti szolgálat Érszőllősön
Házszentelés Nagyszalontán
Irgalmasság iskolája a Nagyvárad-olaszi plébániatemplomban
Könyvet mutattak be a Püspöki Palota Dísztermében
Szolidaritási tüntetés volt Nagyváradon
Csökken a Caritas állami támogatása
Megáldották a külsőleg felújított köröstarjáni templomot
Vokál-instrumentális koncertet adtak a Püspöki Palota Dísztermében
Védelmezzük a család értékét – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség sajtóközleménye
Remete Szent Pálra emlékeztek a nagyváradi premontrei templomban
Keresztény felekezetek elöljárói imádkoztak a nagyváradi székesegyházban
Fontos‚ hogy meglássuk a fényt – beszélgetés dr. Székely Dénes gyulafehérvári teológiatanárral
Árpád-házi Szent Margit tiszteletére tartottak templombúcsút Margittán
Imahét a Keresztények Egységéért Nagyváradon
Szentévi Zarándoklati Nap volt a székesegyházban
Urunk megjelenésének ünnepe a székesegyházban
Gazdag karácsonyi és újévi programok Margittán
Jubiláns házaspárokat áldott meg a főpásztor
Búcsú és lektoravatás a premontrei templomban
Karácsonyi ünnepi szentmise a székesegyházban
Igazi világosság a hamis világosság között
Papok karácsonyi köszöntője a főpásztornál
A Szt. István Szociális Otthon gyerekeinek karácsonyi éneklése Nagyváradon
Negyedszázad a bizalom zarándoklatán – taizei találkozó Margittán
Az Úr útjának készítése az iskolában
Ráhangolódás karácsony ünnepére az iskolában
Teljes a fény az adventi koszorún
Átadták a Szent Erzsébet gyűjtés adományait
Fogyatékkal élők betlehemese
Diákok örvendeztették meg a Szent Erzsébet Idősotthon lakóit
Böcskei László megyéspüspök karácsonyi üzenete
Nélkülöző személyek vették át a vásár adományait
Adventi Ökumenikus Kórustalálkozó volt Monospetriben
Megnyílt a Szent Kapu a Székesegyházban
Karácsonyi hangverseny volt a Székesegyházban
Meggyújtották a harmadik adventi gyertyát
Jótékonysági vásár a fogyatékkal élő fiatalokért
Diákok látogatták meg az időseket
Motoron érkezett Szentjobbra a Mikulás
Taizei találkozót tartanak Margittán
Pedagógusok köszöntötték a főpásztort
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe Tasnádszántón
Valláspedagógiai továbbképző a Posticumban
Szent Kapu nyílik a Székesegyházban